Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZSS w Raciborzu realizują praktyki wspomagane. 

Jednym z elementów niezbędnych w prawidłowej edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest wprowadzenie do szkół obowiązku organizowania praktyk wspomaganych.

Subskrybuj nasz kanał w serwisie YouTube!

Innowacyjność przedsięwzięcia polega na wdrożeniu elementów skutecznej metody zatrudnienia wspomaganego do edukacji, aby dać szansę uczniom na zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji szkolnej na otwartym rynku pracy.

Praktyki wspomagane w zakładach pracy są realizowane w ramach przedmiotu „przysposobienie do pracy”. Godzin na tygodniową realizację tego przedmiotu jest dużo: w klasie I – 18 , w klasie II – 19, w klasie III – 20 godzin. Praktyki grupowe odbywają się co najmniej jeden raz w tygodniu.

Podczas odbywania praktyk uczniowie są pod opieką nauczyciela – trenera pracy, który podpowiada, instruuje, pomaga w zdobywaniu umiejętności praktycznych a także dba o dobrą atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, dostateczną liczbę powtórzeń danej czynności.

W kwietniu grupa 7 nauczycieli Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZSS w Raciborzu, dzięki pozyskaniu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, uzyskała kwalifikacje trenera pracy, a od października uczniowie tej szkoły realizują praktyki wspomagane dzięki nawiązaniu współpracy z Księgarnią Sowa oraz firmą Concept automatic producentem automatów vendingowych.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzą do udziału w praktykach. Dokładnie i starannie wykonują powierzone im obowiązki.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Instagramie! 

Praca dostarcza im olbrzymiej satysfakcji. W szkole chętnie dzielą się swoimi przeżyciami z innymi uczniami, co świadczy o tym, że jest to ważny aspekt ich życia. Czują się potrzebni, akceptowani i doceniani. Praktyki wspomagane umożliwiają uczniom sprawdzenie swoich praktycznych umiejętności w naturalnych warunkach pracy a pracodawcom przekonanie się, że osoba z niepełnosprawnością może być wartościowym pracownikiem.

Zainteresowanych pracodawców zachęcamy do nawiązania kontaktu ze szkołą w sprawie praktyk wspomaganych.

(ZSS Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE