Miasto Racibórz pozyskało dofinansowania ze środków zewnętrznych w kwocie 2 705 350 zł. Na konferencji prasowej Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy przedstawił szczegóły dotyczące pozyskania pieniędzy oraz ich przeznaczenie.

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – 1 875 200 zł

Znaczące dofinansowanie trafiło do Raciborza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej. Aż 1 875 200,00 zł w ramach programu Ciepłe Mieszkanie przyznane zostało miastu na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych. Warto wskazać, że z pieniędzy tych będą mogli skorzystać bezpośrednio mieszkańcy, dla których uruchomiony zostanie niebawem nabór wniosków. To znaczący krok w stronę polepszenia jakości powietrza w naszym mieście.

„Inicjatywa Antysmogowa”: 250 000,00 zł

Dodatkowo Racibórz uzyskał dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, otrzymując najwyższą możliwą kwotę dofinansowania. Spośród 72 gmin zakwalifikowanych z całego regionu, miasto to zajął prestiżowe 2. miejsce za zdobytą liczbę punktów, co zapewniło mu pełne wsparcie na realizację projektu mającego na celu polepszenie jakości powietrza.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego, mobilnego laboratorium z zaawansowanymi analizatorami zanieczyszczeń, które, napędzane elektrycznie, będzie wsparciem dla Straży Miejskiej Raciborza w efektywnym monitoringu palenisk.

Kolejna droga z finansowaniem zewnętrznym: 396 000,00 zł

Miasto Racibórz sukcesywnie aplikuje oraz pozyskuje środki z budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

W tym roku zadanie pn.: „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2024 – ul. Rudnicka na odcinku od ul. Podmiejskiej” zostało ujęte na liście rankingowej wniosków objętych dofinansowaniem środkami budżetu województwa śląskiego. Planowana wysokość dofinansowania to 80 % wartości inwestycji, czyli 396 000 zł.

W celu poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie planuje się przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego na całym odcinku drogi o długości 990 m, szerokości drogi 4,0 m.

Strzelnica w Powiecie: 166 950,00 zł

Kolejne środki pochodzą z programu Strzelnica w Powiecie. Miasto Racibórz przeznaczy je na budowę nowoczesnej, wirtualnej strzelnicy przy Szkole Podstawowej nr 15. Dzięki temu raciborscy uczniowie poznają w praktyce umiejętności obronne i zapoznają się z działaniem broni palnej.

W ten sposób raciborska młodzież zyska nowe miejsce do poszerzenia swoich horyzontów, pielęgnowania pasji i spędzania czasu w ciekawy sposób.

Trzy jednostki OSP dofinansowane: 17 200,00 zł

Trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj.: Sudół, Brzezie i Markowice, otrzymały dotacje celowe na zakup wyposażenia ratowniczego oraz odzieży specjalistycznej. Na ten cel przeznaczone zostanie 17 200 zł.

Dofinansowanie pochodzi ze środków pozyskanych w ramach Marszałkowskiego Konkursu pt.: „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego w 2024 r.”.

(źródło: UM Racibórz)

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania

Miasto Racibórz pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania