Tak ma wyglądać przełomowe i nowoczesne Centrum Przesiadkowe przy PKP w Raciborzu. Prezydent Dariusz Polowy przedstawił koncepcję do realizacji Centrum Przesiadkowego przy PKP. Poniższy materiał otrzymaliśmy od służb prasowych raciborskiego urzędu. 

Dziś przedstawiamy zupełnie nowy sposób myślenia o infrastrukturze i transporcie w Raciborzu. Centrum Przesiadkowe to nie tylko nowa inwestycja, to zmiana filozofii, która przyniesie korzyści raciborzanom i naszemu wspaniałemu miastu na długie lata – powiedział podczas konferencji prasowej Prezydent Dariusz Polowy.

Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, przedstawił plany budowy Centrum Przesiadkowego w pobliżu dworca PKP, tym samym zaznaczając nowy etap w rozwoju transportowej infrastruktury miasta. Projekt ten znacząco usprawni transport zbiorowy oraz zwiększy udział transportu publicznego. 

Tym projektem Miasto Racibórz nie tylko podnosi jakość swojej infrastruktury transportowej, ale także podejmuje kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. 

Planowana infrastruktura ma za zadanie usprawnić transport zbiorowy i zintegrować różne formy podróży, a także poprawić komfort podróżowania mieszkańców oraz gości. W skład projektu wchodzą następujące elementy:

  • Budowa wielopoziomowego parkingu z bezpośrednim dojściem na peron kolejowy. 
  • Utworzenie stacji rowerów miejskich wraz z parkingiem dla rowerów. 
  • Wykonanie miejsc postojowych dla taksówek. 
  • Budowa nowoczesnego budynku obsługi podróżnych, obejmującego punkt informacyjny, punkt sprzedaży biletów, toalety oraz windę z dostępem do peronu. 
  • Wdrożenie cyfrowego systemu integrującego transport w formie zabudowanych modułów z interaktywnymi tablicami, ułatwiającego planowanie trasy i zakup jednego biletu na wszystkie rodzaje transportu. 
  • Zagospodarowanie terenu wokół w formie zieleni (parku) wraz z elementami zielonego dachu. 

Realizacja projektu odbywać się będzie we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej oraz PKP. Projekt doskonale wpisuje się w długofalowe cele zrównoważonego rozwoju transportu, szczególnie poprzez redukcję natężenia ruchu oraz zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach pasażerskich. 

Planowana realizacja projektu przewidziana jest w latach 2024-2027. Szacunkowy koszt całkowity to 17 395 324,70 PLN, z czego aż 85% pochodzić będzie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027, co stanowi kwotę 14 786 026,00 PLN. 

Centrum Przesiadkowe w Raciborzu to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, lecz także inwestycja w lepszą jakość życia mieszkańców i atrakcyjność miasta dla potencjalnych inwestorów oraz turystów. 

(źródło: UM Racibórz)

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe

Przy dworcu PKP w Raciborzu ma powstać nowoczesne Centrum Przesiadkowe