Otwarto „Zieloną przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu”. W ramach projektu powstała mała platforma widokowa na poziomie gruntu oraz zakupiono urządzenia małej architektury (3 leżaki i 2 ławostoły). Ważnym aspektem projektu są nasadzenia skarpy zielenią okrywową.

Nasadzenia zielenią oraz stworzona infrastruktura techniczna wpisuje się w otoczenie punkt widokowego i tworzy spójną, atrakcyjną przestrzeń wykorzystując naturalną charakterystykę terenu.

Dofinansowanie inwestycji z WFOŚiGW w Katowicach wyniosło: 229 334,80 zł.

Na zakończenie rzeczowej realizacji projektu „Zieloną przestrzeń” odwiedzili dziś Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel wraz z członkiem Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach Bronisławem Karaskiem w towarzystwie Wójta Grzegorz Niestroja – który przedstawił gościom genezę powstania tego miejsca w 2014 roku.

(źródło: UG Kornowac)

Przy wieży widokowej w Pogrzebieniu powstało dodatkowe miejsce relaksu

Przy wieży widokowej w Pogrzebieniu powstało dodatkowe miejsce relaksu  Przy wieży widokowej w Pogrzebieniu powstało dodatkowe miejsce relaksu Przy wieży widokowej w Pogrzebieniu powstało dodatkowe miejsce relaksu

Przy wieży widokowej w Pogrzebieniu powstało dodatkowe miejsce relaksu

Przy wieży widokowej w Pogrzebieniu powstało dodatkowe miejsce relaksu

Przy wieży widokowej w Pogrzebieniu powstało dodatkowe miejsce relaksu