Kolejny raz na ulicach Raciborza odbyła się akcja „Bezpieczny Pieszy”. Policjanci z drogówki, patrolując ulice, zwracali szczególną uwagę na zachowania zarówno pieszych, jak i kierujących w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań i głównych ciągów komunikacyjnych. 

Policjanci z raciborskiej drogówki po raz kolejny przeprowadzili akcję „Bezpieczny Pieszy”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. W trakcie całego dnia mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowanie kierujących i pieszych w rejonie przejść dla pieszych.

Policjanci ujawnili 3 wykroczenia popełnione przez pieszych i 54 popełnionych przez kierujących. Ponadto kolejny kierujący stracił swoje uprawnienia na 3 miesiące, pędząc w obszarze zabudowanym 101 km/h

Przypominamy, że zgodnie z nowym taryfikatorem:

  • Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozi mandat karny w wysokości 1500 zł,
  • Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.
  •  Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 zl.

(źródło: KPP Racibórz)