Pod Starostwem Powiatowym w Raciborzu odbyło się oficjalne przekazanie placówce WTZ 9-osobowego mikrobusa marki Ford Transit. Zakup został sfinansowany ze środków własnych Miasta Racibórz oraz z pozyskanego przez Starostwo Powiatowe dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Klucze do pojazdu wraz z dokumentami w ręce dyrektora Warsztatu Terapii Zajęciowej, pana Franciszka Mandrysza przekazał w imieniu Prezydenta Miasta Racibórz Dariusza Polowego naczelnik Wydziału Lokalowego i Spraw Społecznych, pani Joanna Poloczek oraz Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda. Na uroczystości obecny był również dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, pan Jan Wroński.

Miasto Racibórz zakupiło mikrobus, realizując projekt pn. „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D (likwidacja barier transportowych) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pojazd jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w komfortowy sposób będzie mógł z niego korzystać m.in. wychowanek placówki poruszający się na wózku inwalidzkim.

Całkowity koszt zakupu mikrobusa wyniósł 249 700,00 zł. Miasto wsparło ten cel kwotą w wysokości 129 700,00 zł.

(źródło: UM Racibórz)

Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał nowego mikrobusa

Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał nowego mikrobusa

Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał nowego mikrobusa

Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał nowego mikrobusa

Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał nowego mikrobusa

Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał nowego mikrobusa

Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał nowego mikrobusa

Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał nowego mikrobusa