Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu informuje, że wypłata dodatku energetycznego dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. (czwartek) w godzinach od 12.00 do 13.00 w kasie OPS.

Na teren obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk, w rękawicach ochronnych i maseczce. Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. W celu bezwzględnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zachowania bezpieczeństwa prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych.

Jednocześnie przypomina się, że jeśli wśród osób pobierających świadczenia są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do ośrodka.

Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Numery rachunków do wpłat:
28 1050 1328 1000 0004 0003 3049
66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

W przypadku pytań pracownicy ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 32 415 26 50.

(oprac. wk, źródło: OPS w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE