We współczesnej medycynie weterynaryjnej powszechnie stosuje się wiele zaawansowanych metod diagnostycznych, które gwarantują skuteczną, bezinwazyjną oraz szybką ocenę stanu zdrowia psa czy kota.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych technik jest badanie USG, przeprowadzane obecnie w większości dobrze wyposażonych gabinetów. Realizacja tej procedury zawsze wiąże się koniecznością poniesienia pewnych kosztów, uzależnionych od różnych czynników.

Zastosowanie weterynaryjne badania USG

Ultrasonografia weterynaryjna jest bardzo precyzyjną metodą obrazowania wewnętrznych narządów zwierząt. Za pomocą tego badania można ocenić stan wątroby, nerek, jelit, pęcherza moczowego, macicy, jajników czy gruczołu krokowego. Podstawowym wskazaniem do przeprowadzania ultrasonografii weterynaryjnej są różne nieprawidłowości w obrębie jamy brzusznej. Badanie USG psa czy kota stosuje się też w diagnostyce kardiologicznej zwierząt oraz do monitorowania ciąży.

Nowoczesny ultrasonograf weterynaryjny działa tak samo, jak aparat stosowany w diagnostyce ludzi (więcej informacji znajdziesz na stronie: https://noraxmedical.pl/produkty/ultrasonografy-weterynaryjne/). Urządzenie to korzysta ze zjawiska odbicia fal ultradźwiękowych od struktur wewnętrznych, umożliwiającego ich dokładne obrazowanie na zewnętrznym monitorze.

Koszty weterynaryjnego USG

Badanie USG kota czy psa nie ma ceny odgórnie ustalonej dla wszystkich gabinetów. Z reguły koszty tej usługi utrzymują się w zakresie 40 – 150 zł, na co wpływają różne czynniki. Duże znaczenie ma miejsce wykonania badania, w tym region kraju. Cena USG weterynaryjnego jest zwykle nieco wyższa w dużych miastach, a także specjalistycznych placówkach oferujących diagnostykę obrazową. Wynika to ze sporej wiedzy, doświadczenia i renomy lekarzy przyjmujących w takich gabinetach. Należy też pamiętać, że samo badanie USG nie zawsze wystarcza do finalnego rozpoznania problemu zdrowotnego zwierzęcia. Z tego względu często trzeba wykonać dodatkowe badania kliniczne i laboratoryjne, co podnosi koszt obsługi weterynaryjnej.

Dodatkowe czynniki wpływające na cenę

O cenie weterynaryjnego USG decyduje też zakres badania. O ile koszt podstawowej diagnostyki może się zamknąć w ok. 40-60 zł, o tyle bardziej zaawansowane obrazowanie wymaga poniesienia większych wydatków. Wpływ na cenę ma też jakość sprzętu używanego przez dany gabinet. Im bardziej nowoczesny ultrasonograf weterynaryjny, tym większa precyzja badania oraz droższa usługa. Z reguły do monitorowania ciąży wystarczy podstawowy aparat USG, jednak kompleksowe oględziny narządów jamy brzusznej mogą już wymagać sprzętu bardziej zaawansowanego.

(artykuł sponsorowany)