W trakcie majówki funkcjonariusze i pracownicy ze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali czy przedsiębiorcy wydają klientom paragony fiskalne. 75 przedsiębiorców okazało się nieuczciwych. Wystawiono mandaty karne na łączna kwotę 114 850 zł.

Majowy weekend to czas odpoczynku dla prawie każdego. Nie dotyczy on jednak branży gastronomicznej. Jak co roku więc majówka to również okres wzmożonych kontroli związanych z badaniem czy przedsiębiorcy świadczą swoje usługi rzetelnie rejestrując sprzedaż na kasach fiskalnych.

Funkcjonariusze i pracownicy ze śląskiej KAS przeprowadzili 136 kontroli i nabyć sprawdzających u przedsiębiorców z branży gastronomicznej na terenie województwa śląskiego oraz w miejscowościach pobliskich województwa małopolskiego.

Okazało się, że 75 przedsiębiorców nie zarejestrowało obrotu za pomocą kasy fiskalnej lub dokonali ewidencji przy zastosowaniu złej stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Nieuczciwi przedsiębiorcy zostali ukarani mandatami karnymi za popełnione wykroczenia skarbowe na łączną kwotę 114 850 zł.

Śląska KAS przypomina, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub – za zgodą nabywcy – w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego, o którym mowa wyżej, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, która może być nałożona w formie mandatu karnego w kwocie od 424,20 zł do 21.210,00 zł.

(źródło: KAS)