Szkoła Główna Handlowa w Warszawie opublikowała wyniki raportu „Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców”. Racibórz po raz kolejny wypadł najlepiej pośród 113 gmin województwa śląskiego.

Z dumą możemy pochwalić się rewelacyjnym drugim wynikiem wśród 728 gmin z całej Polski! Jest to zdecydowanie dobra rekomendacja dla przedsiębiorców i inwestorów, którym zależy na sprawnej komunikacji. Dla porównania warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji Racibórz ulokował się na czwartym miejscu.

Głównym założeniem raportu „Gmina na piątkę!” jest ocena standardów w obsłudze przedstawicieli strefy biznesu w poszczególnych gminach. Pod uwagę brana jest między innymi sprawność i łatwość komunikacji, kontakt w języku angielskim w obsłudze inwestora zagranicznego oraz dostęp do informacji z poziomu witryny internetowej.

W tegorocznej edycji skupiono się na ocenie stron www, którą przeprowadzono na podstawie 30 kategorii. Dotyczyły one jakości strony internetowej oraz informacji, które można było uzyskać przy jej pomocy.

Podobnie jak w poprzednich latach, badanie „Gmina na piątkę!” składało się z dwóch etapów:

  • Oceny witryn internetowych – badanie jakości i użyteczności portali internetowych gmin, w szczególności sekcji poświęconych potencjalnym inwestorom i przedsiębiorcom;
  • Badanie mailingowe gmin – analiza responsywności gmin na zapytania przesłane w języku polskim i angielskim, których nadawcami mogliby być potencjalni przedstawiciele strefy biznesu.

Przeprowadzone badanie mailingowe opierało się na możliwie najbardziej obiektywnej ocenie komunikacji mailowej z inwestorem lub przedsiębiorcą, który rozważa inwestycję w danej gminie. Nawiązując do poprzednich edycji raportu, badacze przygotowali anglojęzyczne i polskojęzyczne wersje wiadomości, które następnie rozesłano do wszystkich gmin biorących udział w badaniu. Aby zagwarantować spójność odpowiedzi, zastosowano taką samą formę wiadomości jak w poprzednich edycjach badania. Dodatkowo wiadomości zostały tak skonstruowane, aby respondenci nie zorientowali się, że biorą udział w badaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z całością opracowanego raportu >>> Sprawdź

(źródło: UM Racibórz)