Zamknięcie rachunku bankowego jest trudne tylko z pozoru. Nie wszyscy wiedzą, iż można to zrobić w dowolnej chwili, a instytucja finansowa nie ma prawa odmówić nam likwidacji konta.

Jak więc zamknąć rachunek bankowy i o czym trzeba pamiętać, jeśli się na to zdecydujemy?

Na czym polega zamknięcie rachunku bankowego?

Zamknięcie konta polega na wypowiedzeniu umowy o rachunek bankowy w instytucji, w której aktualnie posiadamy ROR. Istnieje kilka sposobów na to, jak go zlikwidować. Każdy bank może udostępniać różne metody zamknięcia rachunku. Ogólnie rzecz biorąc, można to zrobić:

 • przez telefon,
 • bezpośrednio w oddziale,
 • w serwisie bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej,
 • listownie.

Przy zmianie konta bankowego warto pamiętać o okresie wypowiedzenia, a jeśli korzystaliśmy z promocyjnego rachunku, to jego zamknięcie może skutkować nałożeniem kary z tytułu naruszenia warunków promocji. Przed zamknięciem rachunku bankowego trzeba także pobrać historię transakcji . Wyciąg z wykonanych operacji może przydać się np. do wnioskowania o kredyt. Oprócz tego nie wolno zapominać o zrezygnowaniu z karty debetowej wraz ze składanymi dokumentami.

Cały proces zamykania rachunku bankowego może kosztować nawet kilkadziesiąt złotych, choć w większości przypadków jest to darmowe. Do zamknięcia konta będzie potrzebny odpowiedni wniosek. Zanim jeszcze wypowiemy umowę, zalecane jest wcześniejsze założenie konta w banku, który lepiej spełnia nasze oczekiwania. Tam możemy przelać wszystkie środki ze starego rachunku (zostawmy jednak nieco środków na pokrycie ewentualnej opłaty za likwidację).

Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego – co musi zawierać? 

Pismo do banku, w którym chcemy zamknąć rachunek bankowy powinno zawierać następujące elementy:

 • dane posiadacza – osobowe, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego,
 • numer konta, które chcemy zlikwidować,
 • zaznaczenie, jakie dodatkowe produkty i usługi powiązane z kontem chcemy anulować np. kartę debetową,
 • numer konta w innym banku, na który mają zostać przelane pozostawione na starym rachunku środki,
 • podpis posiadacza.

Jeśli zamykamy rachunek telefonicznie, pracownik przekieruje nas do odpowiedniej komórki, gdzie zostanie przyjęta nasza dyspozycja. Oczywiście bank będzie chciał powstrzymać nas od zlikwidowania konta, kusząc różnorodnymi bonusami. Należy jednak wiedzieć, że instytucja finansowa nie ma prawa odmówić nam rezygnacji z przechowywania u niej pieniędzy.

Jak zgłosić zamknięcie rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego?

W przypadku osób fizycznych banki mogą pomóc nam w tym, jak zamknąć konto bankowe i informują wszystkie ważne podmioty i instytucje państwowe o fakcie zlikwidowania starego rachunku. Dostarczą także dane dotyczące nowego konta.

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, na pierwszy plan wysuwa się tu kwestia skarbówki. Każdy zamykany i otwierany rachunek związany z działalnością gospodarczą musi być zgłoszony do US. W innym wypadku ryzykujemy karą grzywny. Robi się to poprzez złożenie zgłoszenia:

 • na formularzu NIP-8, jeśli przedsiębiorca jest zarejestrowany w KRS,
 • na formularzu NIP-2, jeśli firma to spółka cywilna.

W przypadku ZUS nie musimy się martwić, ponieważ dokument ZUS ZBA jest automatycznie generowany w oparciu o posiadane przez ten organ państwowy dane.

Zamknięcie rachunku bankowego przez pełnomocnika

Gdy z jakiegoś powodu nie możemy osobiście zamknąć rachunku bankowego, może to zrobić nasz pełnomocnik. Nie zawsze będzie to możliwe, a kluczową kwestią jest tutaj zakres pełnomocnictwa.

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego nie powinno być żadnego problemu z likwidacją konta, ponieważ wtedy pełnomocnik ma pełnię praw do konta. Schody zaczynają się wtedy, gdy właściciel rachunku udzielił pełnomocnictwa szczegółowego, które dotyczy konkretnych aspektów związanych z dostępem. Jeśli pełnomocnik nie otrzymał prawa do zamknięcia rachunku, nie będzie miał takiej możliwości.

Zamknięcie rachunku bankowego po śmierci właściciela

Zlikwidowanie rachunku po zmarłym znajduje się w zasięgu spadkobierców. Wtedy należy poinformować bank, iż posiadamy taki status i zapytać o dokumenty konieczne do zamknięcia konta np. potwierdzające to, że jesteśmy spadkobiercami.

W przypadku, gdy zmarła osoba była współposiadaczem wspólnego konta bankowego, wszystko zależy od zapisów umowy. Istnieje kilka możliwości, gdzie można wymienić np. zamianę takiego rachunku na konto indywidualne lub ustanowienie spadkobiercy jako nowego współwłaściciela.

Czy można zamknąć rachunek bankowy zajęty przez komornika?

Teoretycznie zamknięcie rachunku bankowego będącego przedmiotem zajęcia komorniczego jest możliwe. Zgodnie z art. 730 KC rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym momencie, gdzie jednocześnie przepisy nie zabraniają tego wtedy, gdy konto zajął komornik.

Z drugiej strony należy mieć na względzie wewnętrzną politykę banku i zapisy samej umowy o rachunek bankowy, które mogą ustanawiać takie obostrzenia. Dlatego przed zaakceptowaniem danej oferty warto dokładnie przeczytać zasady zamieszczone w dokumentach od banku.

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przez bank – kiedy jest możliwe?

Bank może wypowiedzieć umowę rachunku bankowego tylko z ważnych powodów. Chodzi tutaj przede wszystkim o nieprzestrzeganie zapisów określonych w umowie i regulaminie. Warto też wspomnieć, że wypowiedzenie od banku musi posiadać uzasadnienie.

ZOBACZ TAKŻE