Racibórz konsekwentnie adaptuje się do zmian klimatu m.in. poprzez zamianę nawierzchni nieprzepuszczalnych w zielone przestrzenie. Zakończona właśnie inwestycja przy ul. Ogrodowej i ul. K. Miarki jest tego najlepszym przykładem.

Pomysł na przedsięwzięcie zrodził się w czasie udziału Miasta Racibórz w Sieci Miasta Zielonych w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast 2021-2023, projekcie strategicznym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Banku Światowego.

W ramach inwestycji wyznaczono miejsca do parkowania eliminując parkowanie na korzeniach drzew, powiększono misy przy rosnących drzewach, dosadzono drzewa, krzewy i byliny.

Ulice Ogrodowa i K. Miarki w Raciborzu już wkrótce zakwitną

Posadzone róże, szałwie, irgi, berberysy, tawułki, ostnice i inne rośliny są młode i na pełen efekt będzie trzeba poczekać co najmniej do przyszłego roku, ale już teraz można, przechodząc obok Państwowej Szkoły Muzycznej, odpocząć na ustawionej tam wyjątkowej ławce, zaprojektowanej specjalnie dla tego miejsca i wykutej przez pana Roberta Sochę z Bieńkowic – kowala wywodzącego się z kuźni z ponad 300 letnią tradycją! W czasach masowej produkcji jest to niezwykle rzadkie!

Odbetonowanie i zazielenienie wpłynie również korzystnie na zrównoważone gospodarowanie wodą opadową, która zamiast spływać do kanalizacji zasili rosnące tam rośliny.

Nadrzędną wartością przedsięwzięcia będzie niwelowanie negatywnych skutków zmian klimatu. Zieleń i rozszczelnienie powierzchni sprzyja poprawie mikroklimatu, obniża temperaturę w czasie upałów, poprawia jakość powietrza, poprawia estetykę otoczenia.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Miasta Racibórz.

(źródło: UM Racibórz)