Praktycznie na całym ponad 4-kilometrowym odcinku budowanej Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna trwają intensywne prace.

Związane są one głównie z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Równolegle trwają prace z budową kanalizacji deszczowej i jej elementów związanych z odwodnieniem nowej drogi.

Na czym dokładnie polegają prowadzone w tej chwili prace?

– W zakresie robót drogowych Wykonawca realizuje prace ziemne obejmujące przemieszczanie mas ziemnych oraz kontynuuje stabilizację i wzmocnienia gruntu rodzimego, na którym wznoszony będzie nasyp drogowy – wyjaśnia Jacek Hawel, dyrektor Centrum Inwestycji UM.  – W rejonie skrzyżowań z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi czyli ul. Batorego, ul. Krzywoustego i ul. Grota Roweckiego, wznoszone są konstrukcje mostowe (wiadukty) będące częścią układu tych ulic lub trasy głównej Drogi Regionalnej – dodaje dyrektor.

Inwestycję realizuje wybrana w przetargu firma Budimex S.A. z Warszawy za kwotę nieco ponad 268 mln zł.  Budowa brakujących 4 km Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na terenie miasta Rybnika od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ul. Sportowej uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł.

Przypomnijmy, że większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (czyli przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej) została wybudowana dzięki środkom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł (w tym 290 mln zł to środki z UE).

Trwająca budowa kolejnego odcinka drogi obejmuje:

  • bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego
  • skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową
  • 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła,
  • 5 przepustów dla zwierząt.

Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni.

(UM Rybnik, fot. M. Koczy/rybnik.eu)

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna. W Rybniku praca wre [ZDJĘCIA]

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna. W Rybniku praca wre [ZDJĘCIA]

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna. W Rybniku praca wre [ZDJĘCIA]

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna. W Rybniku praca wre [ZDJĘCIA]

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna. W Rybniku praca wre [ZDJĘCIA]

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna. W Rybniku praca wre [ZDJĘCIA]

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna. W Rybniku praca wre [ZDJĘCIA]

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna. W Rybniku praca wre [ZDJĘCIA]

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna. W Rybniku praca wre [ZDJĘCIA]