Starosta Grzegorz Swoboda oraz wicestarosta Marek Kurpis spotkali się z prezesem  Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o  w Raciborzu – Krzysztofem Wrazidło w celu podpisania umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”.

Przypominamy, że w ramach projektu, przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej w Rudyszwałdzie o łącznej długości 3 353 m, począwszy  od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice.

Zakres obejmuje m.in.:
– przebudowę i poszerzenie jezdni na  ul. Wiejskiej,
– poszerzenie jezdni, a następnie wykonanie nakładki asfaltowej na  ul. Głównej,
– przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego,
– budowę chodnika przy ul. Głównej i ul. Rakowiec oraz utwardzenie poboczy,
– przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,
– przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej.

Odcinek drogi dotyczący ul. Rakowiec jest realizowany w ścisłej współpracy ze stroną czeską – Gminą Šilheřovice. W tym zakresie w 2019 roku wykonano już nową nawierzchnie jezdni na ul. Rakowiec wraz z zabudową krawężników drogowych.

Całkowita wartość projektu wynikająca z wniosku to 5 640 903,86 zł.
Otrzymane dofinansowanie wynosi ogółem 4 140 498,01 zł.
Są to środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki z budżetu państwa.

Z kolei udział własny zostanie sfinansowany przez Powiat Raciborski  oraz Gminę Krzyżanowice. Niebawem ruszą pierwsze prace remontowe.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)