W restauracji Imperia w Raciborzu, odbyła się konwencja Komitetu Wyborczego Dariusz Polowy – Silny Racibórz. Głównym punktem spotkania było przedstawienie kandydatów, którzy w nadchodzących wyborach samorządowych, planują ubiegać się o mandat radnego lub radnej Rady Miasta w Raciborzu. 

Podczas konwencji, prezydent Dariusz Polowy, który ponownie ubiega się o urząd prezydenta, krótko podsumował swoją dotychczasową kadencję, podkreślając, że w Raciborzu „nigdy tak dużo i tak dobrze się nie działo”. Wskazał na liczne inwestycje i zmiany, które miały miejsce w ciągu ostaniach 5 lat.

Wśród głównych działań wymienionych przez prezydenta Polowego były:

 • nowy żłobek
 • nowe przedszkole
 • winda w Urzędzie Miasta
 • nowe tężnie przy ul. Warszawskiej i na Ostrogu  
 • mini centrum nauki czyli SOWA
 • nowe bloki mieszkalne
 • nowa obwodnica
 • nowe rondo przy Mechaniku
 • kilometry wyremontowanych dróg
 • kilometry ścieżek rowerowych
 • naprawa systemu uzdatniania wody w  Aquaparku H2Ostróg
 • najniższa opłata za śmieci w regionie
 • nowy dworzec PKP
 • rozbudowa aquaparku H2Ostróg o strefę zewnętrzną
 • Zakład Aktywności Zawodowej

Prezydentowi na scenie towarzyszyli jego zastępcy: Dominik Konieczny i Dawid Wacławczyk, którzy zostali umieszczeni na pierwszych miejscach list w swoich okręgach.

II zastępca Dominik Konieczny w swoim wystąpieniu podkreślił, że wprowadzona polityka kadrowa, która oparta jest na kompetencjach, a nie znajomościach, zaowocowała najlepszą w historii Raciborza sytuacją ekonomiczną i organizacyjną spółek. Najniższa cena za śmieci w regionie, jedna z najniższych za wodę i ścieki czy odzyskanie rynku śmieci, to przykłady doskonałego zarządzania. 

Natomiast I zastępca Dawid Wacławczyk wskazał na zmianę rozumienia służby publicznej i sprawowania władzy. To z kolei przełożyło się na otwarcie się na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wprowadzanie nowych wydarzeń kulturalnych, troskę o estetykę i zabytki w przestrzeni miejskiej oraz zieloną ofensywę.

Podczas wydarzenia głos zabrali również małżonkowie, Państwo Piecowscy. którzy zdecydowali się odpowiedzieć na nietypowy apel prezydenta, zamieszczony na miejskich billboardach wiosną ubiegłego roku.

Pani Magdalena Piecowska, raciborzanka od urodzenia, oraz jej mąż Pan Marek, pochodzący z Rydułtów, podjęli decyzję, że Miasto Racibórz jest miejscem, z którym chcą związać swoją przyszłość i mieć realny wpływ na jego rozwój. W swoim wystąpieniu podkreślili, że Racibórz jest idealnym miejscem dla młodych rodzin i chcą aktywnie brać udział w kształtowaniu jego przyszłości.

Prezydent Dariusz Polowy podkreślił, że kandydaci jego komitetu są świadomi swoich raciborskich obowiązków i gotowi do skutecznego działania na rzecz miasta. Docenił ich zaangażowanie w rozwój Raciborza oraz różnorodność ich doświadczeń i spojrzenia na miasto. Prezydent zakończył swoje wystąpienie podkreślając, że Racibórz zasługuje na dalszy rozwój, a jego komitet ma zamiar kontynuować starania na rzecz tego celu.

Kandydaci do Rady Miasta Racibórz Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusz Polowy – Silny Racibórz:

Okręg 1:

 • Dawid Wacławczyk
 • Teresa Frencel
 • Ludwik Gorczyca
 • Arkadiusz Popławski
 • Sandra Nowakowska
 • Marcin Mączka
 • Krzysztof Reszka
 • Piecowska Magdalena

Okręg 2:

 • Dominik Konieczny
 • Magdalena Kusy
 • Leon Fiołka
 • Maria Ćwik
 • Tomasz Wyrobek
 • Bożena Ploch-Ryczkowska
 • Mirosław Lepiarczyk
 • Małgorzata Szablińska
 • Anna Wacławczyk

Okręg 3:

 • Dariusz Polowy
 • Katarzyna Dutkiewicz
 • Elżbieta Biskup
 • Zygmunt Kobylak
 • Marek Piecowski
 • Małgorzata Makulewicz
 • Wojciech Makarewicz
 • Monika Czernecka
 • Jarosław Łęski

(materiał nadesłany przez KWW Silny Racibórz)

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]

Silny Racibórz – konwencja wyborcza Dariusza Polowego [ZDJĘCIA]