Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu już wypłacił pierwsze środki w ramach nowo wprowadzonych instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców z tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.

Przypominamy, że od 30 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu funkcjonuje wprowadzony przez dyrektora Mirosława Ruszkiewicza system pracy dwuzmianowej pracowników urzędu. Podjęta decyzja okazała się bardzo dobrym rozwiązaniem, które już przyniosło pierwsze efekty.

Mimo, iż w dalszy ciągu kontakt z Urzędem odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, telefoniczną oraz poprzez pocztę tradycyjną, klienci urzędu wykazują duże zainteresowanie nowymi formami wsparcia wprowadzonymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wprowadzono wsparcie skierowane dla przedsiębiorców w formie:

1) dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,

2) dofinansowania ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,

3) niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł.

W tym tygodniu pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu udało się wypłacić 5 pierwszych niskooprocentowanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców po 5 tys. zł każda. Kolejne 46 wniosków (stan na 3 kwietnia) zostaną rozpatrzone i dofinansowane na początku przyszłego tygodnia.

Ponad to przypominamy, że zarówno Starostwo Powiatowe w Raciborzu jak i inne podległe Powiatowi Raciborskiemu jednostki organizacyjne, działają z wyłączeniem na bezpośrednią obsługę klienta, jednak system pracy oraz godziny funkcjonowania jednostek pozostają bez zmian.

(oprac. wk, źródło: PUP w Raciborzu, fot. pixabay.com)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻ