Uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

Starosta raciborski reprezentujący Skarb Państwa informuje, iż na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568), uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przypadające za 2020 rok.

Stosownie do wyżej wymienionej ustawy:

– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;

– opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności należną za 2020r. wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu pod numerem telefonu 32 459 73 55.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻE: