Wójt Gminy Nędza informuje, że 14 sierpnia pomiędzy godzinami 13:30 – 17:00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Nędzy (parking naprzeciwko Urzędu) czynne będzie bezpłatne, mobilne biuro programu „Czyste Powietrze”.

Jest to inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W mobilnym biurze znajdować się będzie:

  • punkt obsługi Programu Czyste Powietrze,
  • doradztwo i konsultacje dla osób zainteresowanych udziałem w Programie,
  • kompleksowa pomoc w wypełnianiu wniosku oraz rozliczeniu inwestycji,
  • wsparcie w zakresie możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, dobrania optymalnych dla budynku możliwości, a także proekologiczna edukacja mieszkańców.

Zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, chcący złożyć wniosek na miejscu muszą spełnić poniższe wymagania:

– obecność wszystkich współwłaścicieli nieruchomości objętej dofinansowaniem,
– obecność współmałżonka Wnioskodawcy ( jeśli Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim oraz pozostaje w ustawowej wspólnocie majątkowej),
– dostarczenie numeru księgi wieczystej nieruchomości w formacie AA0A/00000000/0 ( gdzie A to litera, a 0 to cyfra),
– dostarczenie numeru działki,
– dostarczenie dokumentów potwierdzających dochód uzyskany w 2019r.,
– dostarczenie numeru rachunku bankowego,
– znajomość powierzchni użytkowej budynku oraz rok oddania budynku do użytkowania.

Wszystkich mieszkańców, którzy chcą ubiegać się m. in. o dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania oraz do ocieplenia budynku w ramach programu „Czyste Powietrze” serdecznie zapraszamy.

(oprac. wk, źródło: UG Nędza, fot. WFOSiGW w Katowicach)

ZOBACZ TAKŻE