– My, pracownicy miejskiego składowiska odpadów (RCR), zdecydowanie sprzeciwiamy się upowszechnianiu fałszywych informacji i danych na temat odpadów składowanych w Raciborzu oraz stanu samego składowiska – to początek listu, jaki otrzymaliśmy na redakcyjną skrzynkę od prezesa spółki R3 Jana Makowskiego (na zdjęciu).

W ostatnim czasie pojawiło się szereg informacji – upowszechnianych przez lokalne środki masowego przekazu oraz indywidualne konta w social mediach – które w sposób całkowicie nieprawdziwy przedstawiają sytuację oraz pracę miejskiego składowiska odpadów i samej spółki RCR.

Zbliżające się wybory samorządowe dodatkowo nasiliły ilość kłamstw i manipulacji na temat RCR oraz odpadów przez nas składowanych, powodując powstanie fałszywego obrazu zarówno przedsiębiorstwa jak i naszej codziennej pracy w oczach mieszkańców miasta.

SPRZECIWIAMY SIĘ:

1. Pisaniu głupot o tym, że na składowisko odpadów przyjmowane są odpady toksyczne czy niebezpieczne (jak czytamy w „listach otwartych” miejscowych polityków i kandydatów). To nieprawda!

2. Traktowaniu składowiska i kompostowni, gdzie codziennie wykonujemy ciężką i odpowiedzialną pracę dla dobra mieszkańców miasta oraz środowiska naturalnego, jako miejsca, gdzie rzekomo dzieją się”zbrodnie’: Nic takiego nie ma tutaj miejsca!

3. Traktowaniu nas – pracowników składowiska – jak przedmioty, jak uczestników rzekomych bezprawnych czy nielegalnych działań! To nieprawda! My też jesteśmy mieszkańcami Raciborza, my też mamy i wychowujemy tutaj swoje dzieci i wnuki, my też pijemy wodę z miejskiego wodociągu i nawozimy ogródki naszym biokompostem „Rakor”!

Na własne oczy, bezpośrednio i codziennie widzimy co przywożone jest na składowisko – gdybyśmy mieli chociaż cień wątpliwości, na pewno byśmy reagowali – dla dobra mieszkańców i nas samych, żyjących tutaj razem z Wami.

4. Podejmowaniu przez lokalnych polityków i niektórych radnych działań, mających na celu odebranie spółce komunalnej RCR zarządzania składowiskiem odpadów i przekazania go prywatnej spółce Empol. To dopiero będzie zbrodnia! Cały system gospodarowania odpadami w mieście stanie się wówczas całkowicie pozbawiony kontroli a ceny za odpady wzrosną wielokrotnie, jak pokazują to doświadczenia innych miast

Wreszcie sprzeciwiamy się wmawianiu mieszkańcom Raciborza, że to składowisko odpadów lub kompostownia jest źródłem uciążliwego smrodu na Brzeziu! My to wiemy najlepiej, bo jesteśmy na miejscu i widzimy co się dzieje. Smród przychodzi z instalacji przetwarzania odpadów, którą prowadzi spółka Empol!

Nie wierzcie tym, którzy piszą i mówią inaczej! A jak chcecie się przekonać, kto smrodzi w mieście – zapraszamy do nas o każdej porze! Sami powąchacie i zrozumiecie, że ataki na RCR i miejskie składowisko to gra polityczna i fałszywa propaganda przedwyborcza.

A kto nie może przyjść – niech obserwuje kamery, które ustawiliśmy na składowisku i kompostowni, żebyście mogli 24 godziny na dobę obserwować, że nic złego się u nas nie dzieje!

Nie dajcie się zastraszyć kłamstwom rozpowszechnianym wyłącznie dla osiągnięcia celów politycznych i nie mających żadnych podstaw w faktach czy dokumentach.

My też chcemy żyć zdrowo i bezpiecznie, a odpadami w Raciborzu gospodarować tak, jak dotychczas – w sposób mądry, zrównoważony i odpowiedzialny.

JAK NAPRAWDĘ WYGLĄDA NASZA PRACA?

1. Przestrzegamy procedur przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne i neutralne, zgodnie z posiadanymi zezwoleniami oraz wymogami prawnymi,·

2. Podejmujemy działania mające na celu minimalizację skutków istnienia składowiska odpadów poprzez inwestowanie w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, dzięki któremu zapewniamy dłuższą żywotność obiektu i bezpieczeństwojego funkcjonowania;

3. Rozwijamy prace badawczo-rozwojowe we współpracy z uczelniami wyższymi, w celu stosowania w codziennej pracy najnowocześniejszych technologii zarządzania i gospodarowania odpadami w mieście,·

Prowadzimy jasną i otwartą politykę informacyjną, zarówno na naszej stronie internetowej jak i w mediach, prostując oczywiste kłamstwa i nieprawdy o naszej pracy oraz zapewniając mieszkańcom Raciborza bezpośredni dostęp do obrazu telewizyjnego II na żywo” ze składowiska,·

5. Produkujemy dla Was naturalny kompost II Rakor’; (Raciborski Kompost Organiczny) który wytwarzamy z odpadów zielonych przywożonych głównie przez Was, dla dobra naszych ogrodów i pól uprawnych;

6. Szkolimy się i poprawiamy nasze kompetencje i kwalifikacje zawodowe, żeby działalność składowiska była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców i środowiska naturalnego;

7. Korzystamy z bazy BDO, elektronicznego systemu nadzoru, zapewniającego bezpieczny obrót wyłącznie takimi odpadami, które w Raciborzu można składować,

Podpisano: Pracownicy Raciborskiego Centrum Recyklingu R3

(materiał nadesłany, fot. UM Racibórz)