W Wielkanocny Poniedziałek w czterech miejscowościach powiatu raciborskiego kultywowana będzie kilkusetletnia tradycja dziękczynno-błagalnych procesji po polach. Z Raciborza-Sudołu, Pietrowic Wielkich, Bieńkowic i Zawady Książęcej o godzinie 13.00 wyruszą orszaki.

Uczestnicy procesji w siodle, w bryczce, na rowerze albo pieszo będą prosić o dobre plony i wspólnie się modlić. A na zakończenie wyścig i spotkanie uczestników, często w formie rodzinnego festynu. Poniżej informacje szczegółowe dotyczące procesji w naszym powiecie.

Warto zaznaczyć, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 11 lipca 2022 r. Wielkanocne procesje konne na Górnym Śląsku zostały wpisane na
Krajową listę niematerialnego Dziedzictwa kulturowego

Wielkanocna procesja konna w Raciborzu-Sudole

Procesja wyruszy o godz. 13.00 spod kościoła Matki Bożej Różańcowej przy ul. Czynu Społecznego. Tradycyjnie, podążając ze wschodu na zachód, obejdzie granice miasta, uda się w kierunku Wojnowic, następnie w kierunku Studziennej, podążając ul. Hulczyńską skieruje się w stronę Bieńkowic, gdzie być może spotka się z tamtejszą procesją przy kapliczce św. Urbana. Następnie przy ul. Topolowej odbędzie się przejazd pokazowy jeźdźców. Pątnicy będą się modlić, śpiewać oraz prosić o urodzaje na ten rok. Ok. godz. 14.50 rozpocznie się nabożeństwo. Procesja zakończy się drobnym poczęstunkiem w remizie. Organizatorzy spodziewają się sporej ilości bryczek i koni.

Wielkanocna procesja konna w Pietrowicach Wielkich

11.00 – 12.50 – zbiórka wszystkich uczestników procesji na terenie Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Cały teren jest ogrodzony i dozorowany. Przygotowane będą zadaszone miejsca z możliwością nakarmienia i napojenia koni. Na miejscu będzie przygotowany poczęstunek dla uczestników przed wyjściem.
13.00 – wyjście procesji spod Kościoła w Pietrowicach Wielkich, uformowanie procesji i przejście procesją konną do Kościółka Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich.
14.00 – 14.20 – Nabożeństwo błagalne – w Pątniczym Kościele p.w. Świętego Krzyża.
14.30 – 15.00 – Zakończenie modlitw i powrót do Pietrowic Wielkich z tradycyjnym konnym objazdem pól.
15.00 – 15.30 – Uroczysta parada koni ul. Tłustomostką w Pietrowicach Wielkich.
15.30 – 15.45 – Zakończenie procesji wraz z błogosławieństwem.
15.45 – Konny Festyn Wielkanocny na boisku z licznymi atrakcjami:
– konne pokazy w wykonaniu APOLINARSKI – GROUP
17.00 – zabawa taneczna.
Całość uroczystości popołudniowych odbywających się na boisku sportowym będzie miało atmosferę pikniku rodzinnego. Nie zabraknie na nim: namiotu plenerowego, obsługi gastronomicznej, atrakcji dla dzieci.

Wielkanocna procesja konna w Bieńkowicach

12.30 – zbiórka uczestników na ul. Pomnikowej.
13.00 – wymarsz procesji.
15.00 – zakończenie procesji i przygotowanie do wyścigów konnych na ul. Odrzańskiej.
16.00 – uroczyste nieszpory.
19.00 – zabawa taneczna w Restauracji REGE w Bieńkowicach.

Wielkanocna procesja konna w Zawadzie Książęcej

Zbiórka uczestników o godz. 12.45 na parkingu przy kościele w Zawadzie Książęcej. Procesja tradycyjnie wyruszy o godz. 13.00 i objedzie trzy wioski – od Zawady Ks. w kierunku Ciechowic, potem Łęgu. Przy każdej przydrożnej kapliczce i krzyżu uczestnicy procesji zatrzymają się na modlitwę i śpiew. Procesję zakończymy uroczystym podziękowaniem i poczęstunkiem na łące przy cmentarzu.

Serdecznie zapraszamy!

Procesje konne to nie jedyna ciekawa wielkanocna tradycja w naszym powiecie. Jako że w Wielki Czwartek milkną kościelne dzwony, więc chłopcy mają kołatki albo tragaczyki, z którymi obchodzą wieś od domu do domu za co dostają podarki. Grupy chłopców można spotkać w kilku miejscowościach powiatu, m.in. w Bolesławiu, Borucinie, Owsiszczach, a także w Raciborzu-Sudole. Spotykają się pierwszy raz po mszy w Wielki Czwartek, potem cztery razy w Wielki Piątek i trzy razy w Wielką Sobotę. Ostatnie kłapanie odbywa się o godz. 15.00. Chłopcy odwiedzają wówczas domy, których gospodarze przekazują im podarki – słodycze, owoce a nawet pieniądze.

Wielkanocne procesje konne w Biekowicach, Pietrowicach Wielkich i Raciborzu-Sudole zostały wsparte z budżetu Powiatu Raciborskiego oraz objete patronatem starosty raciborskiego.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)