Gmina Krzanowice zaprasza w niedzielę 9 sierpnia o godzinie 13:00 do zwiedzania izby regionalnej. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych każdy zwiedzający musi mieć założoną maseczkę, a także zachowań dystans społeczny. 

Izba Regionalna znajduje się przy ul. Wojska Polskiego. Przed II wojną światową obecny budynek należał do ówczesnego właściciela miejscowej cegielni. Po II wojnie światowej służył jako Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) a w latach 1991-2003 -Strażnica Straży Granicznej (SG). W tym okresie Strażnica Krzanowice obsługiwała 4 przejścia małego ruchu granicznego ( MRG) i ochraniała odcinek granicy o długości 21,640 km.

16 kwietnia 2003 roku Straż Graniczna przekazała budynek na rzecz Skarbu Państwa. Starosta Raciborski działając w imieniu Skarbu Państwa przekazał w dniu 31 lipca 2003 r w/w nieruchomość w użyczenie, a następnie na własność na rzecz Gminy Krzanowice, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W dniu 12.05 2005r. Gmina Krzanowice sprzedała budynek z zabudowaniami dla Caritas Diecezji Opolskiej. W dniu 19.07.2016r. Gmina Krzanowice odkupiła nieruchomość od poprzedniego właściciela.

Od tego czasu trwały tu prace remontowo-adaptacyjne z przeznaczeniem budynku na Izbę Regionalną.

Pierwotnym miejscem ulokowania Izby Regionalnej w Krzanowicach była hala magazynowa budynku gminnego położonego przy ul. Zawadzkiego 5, gdzie swoją siedzibę mają miedzy innymi: GOPS oraz PWiK spółka z o.o. Już wtedy toczyły się rozmowy o tym, że warto promować i przekazywać lokalne tradycje oraz zwyczaje. Pierwsze rozmowy o przekazaniu eksponatów rozpoczęły się w 2015r. z panią Kornelią Pawliczek-Błońską, wieloletnią radną, która przekazała w dniu 15 lutego 2016 r. w ramach darowizny rzeczy z warsztatu kołodziejskiego swojego ojca. Po odkupieniu od Caritas Diecezji Opolskiej dawnego budynku WOP sołtys a jednocześnie przewodniczący Rady Miejskiej w Krzanowicach Jan Długosz, zaproponował ulokować w nim Izbę Regionalną.

Modernizacja budynku odbyła się w ramach projektu „Śladami tradycji i rzemiosł” przygotowanego wspólnie z czeskimi Bolaticami. Wartość wspólnego projektu to 64000 tys. euro, z czego dla Gminy Krzanowice przypadło 30 000 euro. Pieniądze przeznaczono między innymi na renowację i malowanie pokrycia dachowego, docieplenie i malowanie elewacji, wymianę drzwi zewnętrznych oraz odtworzenie dawnego wejścia do budynku. Prace murarsko-tynkarskie wewnątrz budynku zostały wykonane przez pracowników UM Krzanowice.

Gmina zakłada powstanie szlaku tematycznego, którego celem jest przedstawienie dawnego rzemiosła i tradycji regionu. Projekt obejmować będzie po stronie polskiej między innymi: Izbę Regionalną w Krzanowicach, Izbę Regionalna w Borucinie, Zabytkową Kuźnię w Bieńkowicach, Izbę Regionalną w Wojnowicach, Muzeum w Raciborzu, Zabytkową Stację Kolei Wąskotorowej w Rudach oraz po stronie czeskiej Muzeum w Chuchelnej, Muzeum Wsi Śląskiej Halasovice, Muzeum Hluczyńska oraz Skansen Ludowych Tradycji i Rzemiosł w Bolaticach.

Izba Regionalna to miejsce, które powinno być bliskie każdemu mieszkańcowi Krzanowic. Przypomina jak żyli najstarsi mieszkańcy miejscowości, przekazuje piękne tradycje i zwyczaje oraz pozwala zachować tożsamość „Małej Ojczyzny”, którą współtworzymy. Izba Regionalna ma pełnić funkcję edukacyjno- poznawczą o szerokim działaniu na rzecz ocalenia od zapomnienia tradycji i kultury naszego regionu. Zebranie i udostępnienie dla zwiedzających przedmiotów codziennego użytku takich jak: naczynia kuchenne, stoły, krzesła, skrzynie, koce, obrazy, ludowe stroje krzanowickie kobiece i męskie oraz wiele innych pozwala zwłaszcza młodemu pokoleniu poznać tradycję, kulturę i obyczaje swoich przodków.

Zgromadzone eksponaty przypominają jak piękna i kolorowa była kiedyś wieś i czym na co dzień zajmowali się mieszkańcy. Dzięki Izbie Regionalnej stało się możliwe zgromadzenie w jednym miejscu przedmiotów z poprzednich epok, które często zapomniane ulegały zniszczeniu na strychach lub w piwnicach. To jest miejsce, które upamiętnia nie tylko historię Krzanowic, ale także dzieje ludności na pograniczu polsko -czeskim.

Izba stoi otworem i zaprasza wszystkich, którzy chcieliby się choć na chwilę cofnąć w czasie. Jest ona nie tylko świadectwem historii naszych przodków, ale też elementem promocji Gminy Krzanowice i doskonałą formą edukacji dla dzieci i młodzieży.

(oprac. wk, źródło: UM Krzanowice)

ZOBACZ TAKŻE