„Zobacz Znaj Zachowaj”, to tytuł II raciborskiej konferencji, poświęconej zabytkom, która odbyła się we czwartek 28 listopada 2019 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Konferencja była podzielona na dwa bloki: szkolny oraz dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

W trakcie konferencji uczestnicy wysłuchali następujących prelekcji:
– Maria Olejarnik – Miejski Konserwator Zabytków w Raciborzu – „Prezentacja przeniesionego kamienia Herrschaft Ratibor”;
– Agnieszka Olczyk – kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Katowicach – „Pomnik Historii jako szczególna forma nobilitacji zabytku”;
– Mariola Jakacka – dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu – „Zamek Piastowski wczoraj, dziś i jutro”;
– Małgorzata Mokrosz – „Biografia Andrzeja Floriana Scodoniusa w świetle zachowanych źródeł”;
– Ewa Mackiewicz – dyrektor Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla – „Gdzie przeszłość staje się przyszłością – historia i renowacja pałacu w Rzuchowie”.

Organizatorzy: Zamek Piastowski w Raciborzu, Powiat Raciborski i Miasto Racibórz.

Partnerzy: Pałac Rzuchów, Stowarzyszenie Odra 1945 oraz Lasy Państwowe.

(Grzegorz Nowak/Agencja Zamek)

ZOBACZ TAKŻE