Urząd Miasta Racibórz, do odwołania, nie prowadzi bezpośredniej obsługi ogólnodostępnej dla mieszkańców – czytamy na oficjalnej stronie internetowej miasta. 

Poszerzony został katalog spraw jakie już od poniedziałku 25 maja będzie można załatwić osobiście (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu) podczas wizyty w Urzędzie Miasta w Raciborzu.

Katalog spraw w zakresie których możliwa jest osobista wizyta w urzędzie, poprzedzona telefonicznym umówieniem terminu:
– rejestracja stanu cywilnego,
– ewidencja ludności i dowodów osobistych,
– świadczenie usług komunalnych,
– wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
– wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów,
– infrastruktura telekomunikacyjnea w pasie drogowym drogi publicznej.

Przed Urzędem została udostępniona skrzynka podawcza, do której można składać pisemne sprawy mieszkańców. Prosimy aby do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail) w celu ułatwienia kontaktu.

Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych do wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miasta/Wydziały Urzędu dostępne TUTAJ.

Ponadto od 20 kwietnia br. urzędnicy raciborskiego magistratu pracują na dwie zmiany:
1. od godz. 7.00 do 13.00,
2. od godz. 14.00 do 20.00.

Pomiędzy godz. 13.00 a 14.00 biura Urzędu są odkażane i następuje wówczas przerwa w ich funkcjonowaniu.

Urząd Stanu Cywilnego pracuje w godzinach:
poniedziałek, wtorek i czwartek: od 7.00 do 15.00,
środę: od 7.00 do 17.00,
piątek: od 7.00 do 13.00.

Prosimy o umawianie wizyt w USC telefonicznie (tel. 32 75 50 620), w godzinach pracy USC.

Magistrat zachęca mieszkańców do załatwiania swoich spraw za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Zachęcamy do załatwiania spraw i zgłoszeń przez Internet korzystając z Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej ESIM, elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie ePUAP lub Platformie SEKAP.

Ze sposobem korzystania z usług elektronicznych można zapoznać się poprzez informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd/załatwianie spraw w Urzędzie. Więcej TUTAJ.

Instrukcja zgłoszeń poprzez ESIM dostępna pod tym adresem.

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o mieszkańców Raciborza, jak również aby zapewnić ciągłość pracy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta (dostarczenie wody, usługi komunalne, etc). Prosimy Raciborzan o wyrozumiałość.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Miasta poprzez:
telefon: 32 75 50 600 (centrala telefoniczna)
pocztę: ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
pocztę elektroniczną: boi@um.raciborz.pl

W Ośrodku Pomocy Społecznej działa telefon oraz e-mail, pod którymi można zgłosić osoby potrzebujące (nr tel. 32 415 26 50, e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl.

Wskazany telefon jest czynny w godzinach: 7.30 – 19.00.

Pracownicy OPS-u wspomagają osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą potrzebować pomocy ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszonym stanem epidemii.
Telefony czynne w godzinach pracy Ośrodka:
32 415 26 50
32 419 06 42
32 419 06 43

O szczegółach funkcjonowania OPS więcej znajdziecie TUTAJ.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu prowadzi całodobową infolinię pod numerami telefonów:
604 106 359
517 886 049

W Raciborzu funkcjonuje również Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Telefon do centrum: 606 878 220 lub e-mail: zk@um.raciborz.pl

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)