Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej przeprowadzili w Raciborzu kontrolę legalności pobytu wobec obywatela Białorusi, który do kontroli okazał własne, ważne dokumenty w postaci paszportu oraz polskiej karty pobytu.

Okazało się jednak, że jego dane figurowały w bazach teleinformatycznych jako osoby niepożądanej na terytorium Polski, w związku z powyższym otrzymał decyzję administracyjną zobowiązującą go do powrotu w terminie 30 dni, którą wydał Komendant Placówki SG w Rudzie Śląskiej. Ponadto cudzoziemiec nie będzie mógł ponownie wjechać na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez 1 rok.

W toku dalszych czynności prowadzonych wobec cudzoziemca funkcjonariusze ujawnili, że posiada on przy sobie podrobione, ukraińskie prawo jazdy, zawierające jego dane. Wobec powyższego wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie karne, w ramach którego przedstawiono mu zarzut czynienia przygotowań do użycia jako autentycznego sfałszowanego dokumentu w postaci prawa jazdy (art. 270 § 3 Kodeksu karnego). 26-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia.

Białorusin przebywał w Polsce nielegalnie. Został zatrzymany w Raciborzu

W porozumieniu z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej ustalono wymiar kary w postaci grzywny, wynoszącej 200 stawek dziennych po 30 złotych każda, oraz przepadek dowodu rzeczowego w postaci podrobionego ukraińskiego prawa jazdy.

(źródło: ŚlOSG w Raciborzu)