Biorąc pod uwagę koszty funkcjonowania transportu publicznego na tych liniach oraz brak zabezpieczenia finansowego ze strony Gminy Lyski, powiat zmuszony jest do wprowa­dzenia zmian w rozkładzie jazdy i ograniczenia ilości kursów.

Zmiany mają na celu dostosowanie ilości kursów do możliwości finansowych samorządów z jednoczesnym zapewnieniem dojazdu uczniów do szkół w Raciborzu.

Dowóz młodzieży do raciborskich szkół jest dla powiatu jednym z priorytetów. Połączenia szkolne zostaną więc zachowane by od września mogli korzystać z nich uczniowie. Gmina Lyski i powiat raciborski prowadzą rozmowy dotyczące dalszego finansowa­nia transportu oraz ewentualnego zwiększenia liczby kursów.

Zmiany w rozkładzie jazdy obejmują:
1. Na linii Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Żytną, Nową Wieś, Lyski, Dzi­mierz, Pstrążną, Rzuchów: zawieszeniu do odwołania ulegają wszystkie kursy.
2. Na linii Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Adamowice, Bogunice, Lyski Nową Wieś, Dzimierz, Pstrążną, Rzuchów:
a) zawieszone zostają kursy z Raciborza w kierunku Lysek o godz. 6:05, 6:15, 8:20, 10:25, 12:15, 14:30, 16:00, 18:10, 20:20,
b) zawieszony zostaje kurs z Lysek w kierunku Rydułtów o godzinie 7:09,
c) pozostałe kursy relacji Racibórz – Lyski tj. o godzinie 14:30 oraz o godzinie 16:00 zostają zmienione odpowiednio na godzinę 15:15 i 16:25. Kursy te będą realizowane tylko w dni nauki szkolnej,
d) zawieszone zostają kursy z Lysek w kierunku Raciborza o godzinie 4:55, 9:15, 11:15, 12:45, 15:05, 16:40, 18:40,
e) zawieszony zostaje kurs z Rydułtów w kierunku Lysek o godzinie 7:32,
f) kurs o godzinie 7:00 relacji Lyski – Racibórz zostaje zmieniony na godzinę 6:50 natomiast kurs relacji Rydułtowy – Racibórz o godzinie 14:42 zostaje skrócony i będzie rozpoczynał się od przystanku Lyski Rondo o godzinie 15:55. Kursy te będą realizowane tylko w dni nauki szkolnej. .

Nowy rozkład jazdy dostępny będzie na stronie internetowej operatora – PKS w Raciborzu pod adresem https://www.pksraciborz.pl/

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE