Podczas stanu epidemii Urząd Miasta w Raciborzu zachęca przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do składania wniosków o wpis (zmianę, wznowienie, zawieszenie lub wykreślenie) do CEIDG w poniższych formach. 

1) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie www.ceidg.gov.pl z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Forma ta wymaga podpisania wniosku Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) w formie tradycyjnej poprzez wysłanie wniosku listem poleconym lub złożenie do skrzynki podawczej w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Wniosek taki musi być wówczas opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

CZYTAJ TEŻ: Czynsze w lokalach miejskich w Raciborzu obniżone do złotówki

Stosowanie w/w form ograniczy tym samym ryzyko rozpowszechniania się wirusa wśród przedsiębiorców oraz urzędników.

Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności może być złożony w dowolnym terminie. Wniosek taki można złożyć także po ustaniu epidemii lub innych przeszkód tj. choroby.

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wpisowi do CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Wpis przedsiębiorcy do CEIDG jest obowiązkowy.

(oprac. wk, źródło: Urząd Miasta w Raciborzu, fot. pixabay.com/Free-Photos)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻE: