Po wakacyjnej przerwie, w poniedziałek 2 września, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu odbędzie się Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020.

To wyjątkowy rok, w którym w wyniku reformy oświaty, do szkół ponadgimnazjalnych trafi podwójny rocznik. Przygotowania do przyjęcia tak znacznej liczby uczniów trwały od dłuższego czasu i obejmowały zarówno remonty i dostosowywanie szkół oraz placówek, jak i pozyskanie wykwalifikowanej kadry, w tym przede wszystkim nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zapewnienie optymalnych połączeń autobusami PKS-u.

W szkołach podległych powiatowi (II LO, ZSO Nr 1, CKZiU Nr 1, CKZiU Nr 2 „Mechanik”, ZSE, ZSS i MOW) kształcić się będzie ponad 4250 uczniów w 180 oddziałach. W 61 klasach pierwszych naukę rozpocznie ponad 1800 absolwentów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych.

Nie tylko w trakcie wakacji ale już podczas roku szkolnego w placówkach oświatowych, prowadzonych przez powiat czyniono stale przygotowania.

W CKZiU Nr 1 w Raciborzu przebudowane zostały sale dydaktyczne na parterze budynku. Powstały pracownie do nauki języków obcych i pracownia ogólna, powiększona została pracownia chemiczna. Wartość inwestycji to blisko 140 tys. złotych.

W CKZiU Nr 2 „Mechanik” pracownia krawiecka została przekształcona w pracownię informatyczną. Przebudowana została pracownia elektryczna i elektroniczna, zaadaptowano pomieszczenie na pracownię pomiarów warsztatowych oraz wyremontowano pracownię ślusarni. Wartość remontów wyniosła blisko 60 tys. złotych.

W Zespole Szkół Ekonomicznych powstała m.in. pracownia komputerowa (dawne zaplecze pracowni chemicznej), wyremontowany został wiatrołap i część korytarzy oraz zainstalowano nowe drzwi wejściowe. Łączna wartość prac to ponad 65 tys. złotych.

Dodatkowo we wszystkich tych szkołach w ramach dwóch unijnych projektów powstały i zostały doposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu. Jest ich 18. Wszystkie wyposażono w nowy niezbędny i często kosztowny sprzęt, urządzenia, specjalistyczne oprogramowanie. Wśród nich są m.in. pracownia architektury krajobrazu, pracownie gastronomiczne, pracownia rysunku technicznego CAD/CAM, sale informatyczne czy laboratorium reklamy wizualnej. Wartość inwestycji to ponad 7,6 miliona złotych.

W II Liceum Ogólnokształcącym wymieniona została instalacja elektryczna oraz podłogi na parterze budynku, odmalowane zostały pomieszczenia i korytarze. Wymieniona została instalacja elektryczna, część kanalizacji sanitarnej i wykładzin PCV, zakupiono także regały biblioteczne. Wartość tych prac i zakupów opiewa na kwotę ponad 270 tys. złotych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 zamontowano dodatkowe kabiny sanitarne, przebudowano pomieszczenia na parterze, które stały się biblioteką z czytelnią. A dawna biblioteka została przekształcona w sale lekcyjne. Wartość prowadzonych inwestycji to 131 tys. złotych.

Do tego w szkole powstało studio fotograficzne, ciemnia i sala multimedialna. Remont objął zarówno prace budowlane, jak i doposażenie w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt. Całość inwestycji przekroczyła 300 tys. złotych. Ponadto „Plastyk” zyskał dwie sale do rysunku, pracownię graficzną, a modernizację przeszła także pracownia rzeźby.

W Zespole Szkół Specjalnych zamontowany został piłkochwyt wzdłuż jednego z boków boiska. Wykonany został także remont ścian w pawilonie A oraz łącznika. Wartość prac to 54 tys. złotych.

W Młodzieżowym Domu Kultury trwa remont i odnowienie elewacji zewnętrznej od strony ulicy Stalmacha. Łączny koszt remontu to 174 tys.złotych. Prace zakończą się w połowie października.

Wykonane zostały także remonty w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu (dach nad salą gimnastyczną), a w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach inwestycje dotyczyły wymiany posadzek w internacie i naprawy części dachu (wartość 46 tys. zł). W najbliższym czasie rozpocznie się remont zadaszenia nad boiskiem sportowym w ośrodku. Koszt tej inwestycji to ponad 190 tys. złotych.

Przypomnijmy także, że w naszych szkołach realizowane będą projekty dofinansowane w ramach programu Erasmus+. Międzynarodowe wizyty, staże i szkolenia oraz spotkania posłużą wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, umożliwią poznanie zawodu, kraju i kultury partnera. Dzięki nim będzie można także doskonalić umiejętności językowe oraz poznać rówieśników z Europy. Wartość wszystkich projektów w ramach programu Erasmus + realizowanych w latach 2019-2020 w szkołach powiatowych to ponad 655 tys. euro.

(Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE