W Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu trwa czwarty etap projektu „AS – Szkolna Akademia Sukcesu”.

Podczas różnorodnych zajęć pozalekcyjnych uczniowie kształtują i rozwijają swoje umiejętności, poznają ciekawostki naukowe i techniczne, mają możliwość praktycznych ćwiczeń.

Subskrybuj nasz kanał w serwisie YouTube!

W ramach koła zainteresowań „Mały Konstruktor” uczniowie przy użyciu nowoczesnych zestawów edukacyjnych i klocków konstruują różne budowle. Zajęcia kształtują zdolność logicznego myślenia, poszerzają wiedzę uczniów dotyczącą różnych zjawisk i zachęcają do zainteresowania się naukowymi i technicznymi zagadkami.

POLECANE FILMY:

Wszystkie zajęcia w ramach projektu są zorganizowane zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów z niepełnosprawnościami objętych wsparciem.

Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Instagramie! 

Projekt trwa od stycznia 2018 r. i zakończy się 31.12.2019 r. Dotychczas zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, materiałów, podręczników. Unowocześniona została pracownia matematyczna, do której zakupiono m.in.: nową tablicę multimedialną oraz laptopy dla uczniów i nauczyciela.

Również pracownia biologiczno-chemiczno-fizyczna wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne. W specjalistyczny sprzęt wyposażone zostały gabinety specjalistyczne, w tym: logopedyczny, integracji sensorycznej, terapii snoelezen, dogoterapii. Do szkoły zakupiony został także schodołaz służący do łatwego, szybkiego i bezpiecznego transportu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Wartość projektu: 496.354,09 zł
Dofinansowanie z EFS: 421.900,97 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 24.817,71 zł
Wkład własny: 49.635,41 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1.

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

(Starostwo Powiatowe w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE