W każdej branży można znaleźć takie obszary i zagadnienia, które wywołują ciarki na plecach nawet u fachowców najwyższej klasy. W przypadku translacji z pewnością będą to tłumaczenia techniczne.

Nie wszyscy tłumacze chcą się ich podejmować, co wynika głównie z obawy o nieświadome popełnienie błędów i narażanie klienta na różnego rodzaju problemy – chociażby biznesowe czy wykonawcze (np. w inżynierii).

Komu zatem powierzyć tłumaczenia techniczne z języka niemieckiego i na język niemieckiJak znaleźć odpowiedniego tłumacza, który zapewni wysoką jakość przekładu?

Specyfika tłumaczeń technicznych

Nie jest żadną tajemnicą, że tłumaczenia techniczne z języka niemieckiego i na język niemiecki wymagają przede wszystkim najwyższego poziomu precyzji. Tłumacz musi się wykazać sumiennością, dokładnością, nie może pomijać żadnych szczegółów, które mogą być przecież kluczowe dla zrozumienia dokumentacji przez czytającą ją później osobę.

Przykładami dokumentów, które często poddaje się tłumaczeniom technicznym, są chociażby:

 • instrukcje obsługi,
 • dokumentacje techniczne,
 • specyfikacje,
 • projekty inżynieryjne,
 • dokumentacje projektowe dla branży IT,
 • rysunki techniczne,
 • projekty budowlane,
 • zalecenia kontrolne,
 • zamówienia publiczne (dokumentacja przetargowa),
 • raporty z badań,
 • karty charakterystyki produktów,
 • instrukcje BHP,
 • oceny techniczne urządzeń,
 • deklaracje zgodności,
 • opisy patentowe.

Translacje techniczne są bardzo wymagającą dziedziną. Podejmują się ich w zasadzie tylko ci tłumacze, którzy mają pełne przekonanie o swoich umiejętnościach lingwistycznych, a także mogą liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony ekspertów. W końcu popełnienie nawet z pozoru drobnego błędu może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami – na przykład odrzuceniem projektu technicznego czy wniosku o ochronę patentową.

Kto nie może wykonywać tłumaczeń technicznych?

Na pewno nie powinna to być osoba przypadkowa – nawet taka, która świetnie włada językiem Goethego. W przypadku tłumaczeń technicznych z języka niemieckiego i na język niemiecki bardzo ważna jest także znajomość branżowych niuansów, żargonu oraz przynajmniej pobieżne orientowanie się w zagadnieniach podjętych w dokumentacji.

Zlecając translację techniczną tłumaczowi bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w danym temacie, ponosimy wysokie ryzyko. Jest niemal pewne, że tłumaczowi nie uda się oddać intencji autora oryginalnego tekstu. Pominie on również niezrozumiałe dla siebie fragmenty lub je uprości, co w przypadku tak specjalistycznej i precyzyjnej treści jest niedopuszczalne.

Komu zatem zlecić tłumaczenia techniczne?

Ideałem byłoby znaleźć tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego, który jednocześnie jest ekspertem wykształconym danej dziedzinie – na przykład inżynierii. Problem w tym, że znalezienie takiego specjalisty jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach może się wręcz okazać niemożliwe. Tłumacze przysięgli z języka niemieckiego mający dyplom z matematyki czy inżynierii są trudno dostępni na polskim rynku.

Profesjonalne biura tłumaczeń rozwiązały ten problem w najlepszy możliwy sposób. Posłużmy się tutaj przykładem biura Exare, które w swojej ofercie posiada tłumaczenia techniczne z języka niemieckiego oraz na język niemiecki. Biuro na stałe współpracuje z ekspertami w wielu dziedzinach, w tym z inżynierami, naukowcami, inspektorami czy rzeczoznawcami, którzy sprawują pieczę merytoryczną nad poprawnością przekładów. Daje to gwarancję, że tłumaczenie zostanie wykonane precyzyjnie i w 100% odda sens oryginalnej treści.

ZOBACZ TAKŻE