Eureka– Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży zaproponowała w lutym i marcu zajęcia edukacyjne zarówno dla najmłodszych jak i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Największą popularnością cieszyły się lekcje „Bliżej siebie”, mające na celu zapoznanie z problemem niepełnosprawności oraz kształtowanie pozytywnych postaw ludzi widzących wobec osób niewidomych. Z oferty EUREKI skorzystało prawie 600 uczniów! 

W trakcie zajęć pn. „Bliżej siebie” uczniowie mogli zobaczyć przedmioty ułatwiające funkcjonowanie osobom niewidomym i słabowidzącym m.in. skarpetnik, czujnik na wodę, teksty pisane alfabetem Braille`a, szachy, kostki do nauki alfabetu Braille`a, zegarki i białą laskę. Wyjątkową rzeczą są tabliczki i rylce do pisania alfabetem Braille`a, dzięki którym dzieci mogły spróbować zapisać swoje imię. Zajęcia miały formę warsztatową. Biblioteka zaproponowała uczniom także zajęcia z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu oraz spotkania dla przedszkolaków oparte na książce z serii edukacyjnej „Opowiem ci mamo co robią koty”. Z kolei w ramach ekoprogramu z charakterem pn. „Ocalimy Świat” uczniowie mieli okazję skorzystać z wyjątkowej inicjatywy edukacyjnej łączącej poszerzanie wiedzy ekologicznej z kształtowaniem postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych. 

Przypomnijmy, oferta zajęć edukacyjnych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu jest adresowana do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz do innych grup zorganizowanych. Tematyka i forma proponowanych zajęć realizowana jest w oparciu o bogaty księgozbiór oraz dostosowana do programu edukacyjnego danej grupy uczniów. Spotkania, często mające formę prezentacji multimedialnych,  prowadzone są metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć plastycznych oraz nowych technologii. Na zajęciach w bibliotece nie ma miejsca na nudę, gdyż dzieci uczą się poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo. Oferta jest sukcesywnie uzupełniana i aktualizowana. Lekcje organizują wszystkie filie biblioteczne w dzielnicach Raciborza oraz EUREKA – Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży przy ul. Kasprowicza 12. Terminy zajęć można umawiać osobiście w siedzibie wybranej biblioteki, telefonicznie lub mailowo. Pełna oferta znajduje się na stronie internetowej biblioteki: https://www.biblrac.pl/pl/site/index/4-edukacja/33-lekcje-biblioteczne.html

(źródło: MiPBP w Raciborzu)

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]

Lekcje inne niż wszystkie w raciborskiej bibliotece [ZDJĘCIA]