Budowa Zbiornika Racibórz Dolny dobiega końca. Według planów już w styczniu ma zyskać pełną funkcjonalność. Z tej okazji Wody Polskie przygotowały krótkie wideo obrazujące rozmach inwestycji. 

Zbiornik zlokalizowany na rzece Odrze powyżej miasta Racibórz jest kluczowym obiektem ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, chroniącym przed powodzią obszar od Raciborza do Wrocławia.

Za sprawą realizowanej inwestycji bezpieczeństwo na wypadek katastrofalnych powodzi na rzece Odrze zyska nawet 2,5 mln mieszkańców trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, na których obiekt będzie oddziaływał bezpośrednio i pośrednio. Ryzyko powodziowe zostanie zminimalizowane dla osób zamieszkujących szereg miast, m.in.: Racibórz, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole, Oławę, Brzeg i Wrocław. Swoim oddziaływaniem, powstający zbiornik obejmie obszar około 600 km2.

Umowa na dokończenie budowy zbiornika pomiędzy PGW Wody Polskie a konsorcjum firm BUDIMEX S.A. (Polska) oraz Ferrovial Agroman S.A. (Hiszpania) została zawarta 30 listopada 2017r. Polecenie Rozpoczęcia Robót wydano natomiast 8 stycznia 2018.

Koszt realizowanej inwestycji szacuje się na kwotę ok. 2,130 mld zł. Budżet przedsięwzięcia pochodzi ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.