Gmina Kuźnia Raciborska sprzedała teren po byłym tartaku, która znajduje się na końcu nowo wybudowanej drogi przy ulicy Tartacznej. 

Na tym terenie o powierzchni ok. 1,7 ha firma Nestfoam Sp. z o.o. Sp.k. z Raciborza zdecydowała się wybudować nowy zakład produkujący części do taboru kolejowego i autobusów.

– Dzięki pozyskanym przez gminę funduszom europejskim w wysokości prawie 1 mln złotych, teren ten został zrewitalizowany oraz uzbrojony we wszelkie media. Usytuowanie i przygotowanie terenu wzbudza ogromne zainteresowanie oraz skłania do podjęcia decyzji inwestorskich. Obecnie prowadzone są rozmowy z kolejnymi podmiotami. Gmina Kuźnia Raciborska ciągle jeszcze dysponuje wolnymi, przygotowanymi terenami pod kolejne inwestycje – informuje urząd.

(oprac. wk, źródło: UM Kuźnia Raciborska)