Z inicjatywy Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w siedzibie raciborskiego starostwa odbyło się spotkanie robocze w sprawie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury kolejowej, drogowej, sieciowej ul. Piaskowej, Kolejowej i Placu Dworcowego w obrębie wiaduktu kolejowego na ul. Piaskowej w Raciborzu.

W spotkaniu udział wzięli autorzy przedmiotowej dokumentacji – projektanci większości branż oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Miasta Racibórz, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu i Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z  m.in. wysokością przejazdu pod wiaduktem, długością najazdów na odcinkach dróg powiatowych i gminnej w obrębie  wiaduktu, odwodnieniem tego rejonu oraz planowany zakres prac.

Przebudowa infrastruktury kolejowej, a przy tym dróg w rejonie powyższego obiektu, według przedstawicieli jednostki projektowej, planowana jest przez kolej nie wcześniej niż w 2023 roku.

(oprac. wk, źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu)