Rozpoczęło się kolejne posiedzenie komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus. Na świadków wezwano senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz byłego wiceministra sprawiedliwości, posła Michała Wosia.

Jednym z tematów przesłuchania ma być Fundusz Sprawiedliwości. Jak informują media, komisja ustaliła bowiem, że zakup oprogramowania szpiegującego Pegasus był finansowany ze środków Funduszu, a Michał Woś podpisał się pod dokumentami dotyczącymi tej transakcji.

Według wiceszefa komisji śledczej, w związku z zeznaniami prezesa PiS Woś „nie będzie miał wyjścia, będzie musiał powiedzieć, co wie w tej sprawie”. 

Przesłuchanie Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie pana Michała Wosia, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.