W piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu odbyła się odprawa służbowa, podczas której Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu podinspektor Marek Ryszka przedstawił wyniki osiągnięte przez raciborską komendę w 2023 roku. Ponadto szef raciborskich stróżów prawa wskazał cele i priorytety na bieżący rok.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu podinspektorowi Markowi Ryszce przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu komisarza Dariusza Szerszunowicza. W odprawie oprócz policjantów i przedstawicieli pracowników cywilnych Policji uczestniczyli: Zastępca Starosty Raciborskiego Pani Ewa Lewandowska, Prezydent Miasta Raciborza Pan Dariusz Polowy, Prokurator Rejonowy w Raciborzu Pani Agata Dołhasz, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb.

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu podinspektor Marek Ryszka przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił wyniki uzyskane w 2023 roku przez poszczególne piony w tym kryminalny, przestępczości gospodarczej, prewencji i ruchu drogowego.

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu okazała się najlepsza w garnizonie Śląskim pod względem wykrywalności w 7 kategoriach przestępstw. Już drugi rok z rzędu raciborska policja jest pierwsza w tej kategorii przestępstw. Osiągnęła wynik 72,2% a w roku 2022 71,0%. Na uwagę zasługuje fakt, iż średnia wykrywalność w całym garnizonie śląskim w kategorii 7 wybranych przestępstw to 55,4% a w skali kraju to 50,5%. W historii garnizonu śląskiego nigdy nie było tak spektakularnego wyniku. Są to przestępstwa najbardziej uciążliwe i dotykające bezpośrednio społeczność takie jak: bojka i pobicie, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu.

Ponadto podinspektor Marek Ryszka przypomniał,że dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnego samorządu i kierownictwa śląskiego garnizonu, mieszkańcy Pietrowic Wielkich mają w swojej miejscowości po 9 latach, ponownie jednostkę Policji. We wrześniu 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie. Komendant w swoim przemówieniu wspomniał o najważniejszej sprawie, że policja „Chroni i Pomaga” i raciborscy policjanci udowodnili to wiele razy, m.in. zorganizowali akcję poboru krwi, zbiórkę słodyczy dla dzieci z domów dziecka, wzięli udział w Ogólnopolskim Charytatywnym Turnieju Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej w Warszawie. Komendant poruszył bardzo ważny temat, że policjantem jest się zawsze i wiele razy zostało to udowodnione przez raciborskich policjantów tak jak w przypadku pożaru na ulicy Ogrodowej, gdy policjant w czasie wolnym od służby wyniósł seniora z płonącego mieszkania, czy policjanci, wracając z nocnej zmiany, zatrzymali nietrzeźwego kierującego.

Zaprezentowano także, jak ważne są dla nas spotkania z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Policjanci przez cały czas bardzo aktywnie pod tym kątem działają. W dalszej części narady, szef raciborskich policjantów skierował podziękowania obecnym na odprawie gościom. Podziękował za włożony wkład i dobrą współpracę w zakresie pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Podziękował też za życzliwość, okazywane zrozumienie dla potrzeb i udzielone w 2023 roku wsparcie, również te finansowe.

(KPP Racibórz)

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]

Raciborska policja podsumowała ubiegły rok [ZDJĘCIA]