Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje o zasadach starania się przez przedsiębiorców m.in. o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników. 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ubieganie się o:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),
  • dofinansowania organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze),
  • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc).,

będzie możliwe poprzez złożenie wniosku w terminie 14 dni od dnia ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Informacja o naborze zostanie podana na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu niezwłocznie, po ukazaniu się informacji na portalu www.praca.gov.pl w zakładce „Tarcza antykryzysowa”.

(oprac. wk, źródło: PUP Racibórz, fot. pixabay.com/BeatriceBB)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻE: