Na prośbę prezesa Raciborskiego Centrum Recyklingu R3 – Jana Makowskiego, publikujemy oświadczenie spółki. Tekst pochodzi z oficjalnej strony Miasta Racibórz. 

Oświadczenie odnosi się do tego wpisu:

Oświadczenie spółki Raciborskie Centrum Recyklingu R3 Racibórz sp. z o.o. w związku z wizytą Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Fity Dla Raciborza na składowisku odpadów

W dniu 19 marca 2024 roku na składowisku odpadów w Raciborzu gościliśmy Kandydata na urząd Michała Fitę i kandydatów związanych z Komitetem Wyborczym Wyborców Michała Fity Dla Raciborza, zainteresowanych sytuacją tzw. „kryzysu odorowego” na Brzeziu.

Przedstawiciele spółki zaprezentowali stanowisko RCR w sprawie oraz przekonywali kandydatów na radnych, że emitentem odorów jest PUK EMPOL prowadząca instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Na potwierdzenie powyższego RCR przedłożyło odpowiednie informacje oraz posiadane dokumenty w tej sprawie, tożsame z materiałami przekazanymi mediom podczas ostatniej konferencji prasowej.

Z przykrością stwierdzam, że wpis na portalu społecznościowym Facebook, dokonany przez pana Michała Fitę, a dotyczący ww. wizyty w RCR mija się z prawdą i wprowadza w błąd czytelników. Mam nadzieję, że jest to wynik niezrozumienia przez kandydata na prezydenta faktycznej sytuacji, a nie celowe działanie obliczone na efekty polityczne kampanii.

Po pierwsze, pan Michał Fita myli postulaty dotyczące rozbudowy kompostowni odpadów zielonych (co jest w planach RCR) oraz zaleca – bezprzedmiotowe w przypadku RCR – „monitorowanie działań obu spółek w realizacji inwestycji ograniczających uciążliwości zapachowe”, gdyż RCR nie emituje odorów;

Po drugie, opisany przez pana Michała Fitę postulat dotyczący „wybudowania hali, który wyizoluje proces biostabilizacji odpadów komunalnych oraz biofiltr” dotyczy spółki EMPOL, a nie RCR, jak błędnie można wywnioskować z tekstu, ponieważ jego autor nie zamieścił wyraźnej adnotacji, że budowa hali dotyczy planów EMPOL-u, a nie RCR – tylko EMPOL przetwarza odpady komunalne, o których pisze pan Fita i tylko EMPOL planuje budowę hali, o czym pan Fita też powinien dobrze wiedzieć;

Po trzecie, opis, że „spółka posiada kompletną dokumentację dotyczącą hermetyzacji procesu kompostowania” jest nieprecyzyjny i sugerujący, że kompostownia RCR emituje jakieś nieprzyjemne odory – co nie jest prawdą. RCR zamierza rozbudować kompostownię wyłącznie w celu zwiększenia ilości odpadów zielonych przyjmowanych od mieszkańców i nie ma to nic wspólnego z jakimikolwiek emisjami odorów.

Ponownie wyrażam sprzeciw przeciwko manipulowaniu i mieszaniu faktów dotyczących planów inwestycyjnych RCR (dotyczących wyłącznie odpadów zielonych) z planami spółki EMPOL (która zamierza rozbudować istniejącą instalację przetwarzania odpadów komunalnych i obsługiwać prawie 100 tysięcy ton).

Natomiast postulat pana Fity dotyczący „wniosku do prezydenta o ograniczenie ilości przyjmowanych odpadów z innych regionów Polski” ma wyłącznie polityczny charakter i nie należy łączyć go ze stanowiskiem RCR, szeroko wcześniej wyjaśnianym i prezentowanym publicznie. Postulat ten świadczy o niezrozumieniu przez pana Michała Fitę zasad funkcjonowania składowiska odpadów i wpisuje się w fałszywą retorykę wcześniej publikowanych „listów otwartych” i „apeli”, a w rzeczywistości w żadnym razie nie przyczyni się do przedłużenia żywotności składowiska, co też było już wielokrotnie wyjaśniane przez RCR.

(źródło: Urząd Miasta w Raciborzu)

Czytaj też: Ataki na RCR to gra polityczna i fałszywa propaganda przedwyborcza [LIST DO REDAKCJI]

Chcesz wiedzieć więcej o najważniejszych wydarzeniach w okolicy? Przejdź na stronę główną portalu terazraciborz.pl albo obserwuj nas w Google News.