Alkoholizm to podstępna i bardzo zdradliwa choroba, która może rozwijać się przez wiele lat. Jej skutki są odczuwane nie tylko przez osobę uzależnioną, ale także przez jej najbliższe otoczenie. Zachowanie alkoholika ma negatywny wpływ na całą rodzinę. Jak radzić sobie z życiem z osobą uzależnioną, gdy mieszkamy razem?

Czym jest współuzależnienie, jakie są jego konsekwencje, i czy prywatna terapia uzależnień jest jedynym sposobem na wyjście z tej sytuacji? Zapoznaj się z informacjami na temat destrukcyjnych relacji i jak w nich funkcjonować.

Kim jest nałogowiec?

Nałogowiec to osoba, która jest uzależniona od substancji psychoaktywnych lub innych używek i nie potrafi z nich zrezygnować, mimo świadomości negatywnych konsekwencji. Osoba taka sięga po używki w sposób szkodliwy dla swojego zdrowia i funkcjonowania. Uzależnienie od alkoholu często dotyka ludzi młodych, samotnych, którzy mają trudności w radzeniu sobie z problemami i niskie poczucie własnej wartości. Jednak problem alkoholowy może występować także u osób pewnych siebie, odpowiedzialnych czy zajmujących wysokie stanowiska społeczne. Nałogowiec, poprzez swoje zachowanie, negatywnie wpływa na całą rodzinę i jej funkcjonowanie.

Jak funkcjonować pod jednym dachem z osobą uzależnioną?

Aby funkcjonować pod jednym dachem z osobą uzależnioną, istotne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z powagi problemu i nie bagatelizowali go. Osoba uzależniona od alkoholu lub innych substancji wpływa nie tylko na życie rodziny, ale również na sferę zawodową i społeczną. Jej regularne sięganie po alkohol prowadzi do zaniedbywania obowiązków, nastrojowych wahnięć oraz częstych konfliktów. Niestety, niekiedy uzależniona osoba może dopuszczać się przemocy fizycznej, psychicznej lub nawet seksualnej. W takiej sytuacji, życie pod jednym dachem z nałogowcem wymaga, przede wszystkim, dbania o siebie i rodzinę. Nie powinniśmy chronić alkoholika przed konsekwencjami jego własnych działań. Może to pomóc uzależnionemu zdać sobie sprawę z negatywnych skutków picia i podjąć decyzję o skorzystaniu z terapii odwykowej.

Osoba uzależniona, a dzieci w domu

Największym zagrożeniem dla dzieci w rodzinach dotkniętych nałogiem jest stałe napięcie i stres. Długotrwałe wystawienie na taki stres może być bardzo szkodliwe dla rozwijającego się organizmu dziecka, utrudniając mu prawidłowy rozwój i negatywnie wpływając na jego zdrowie psychiczne. Dzieci, które mają kontakt z nałogowcem, cierpią również z powodu traumatycznych doświadczeń związanych z agresją, kłótniami i nieodpowiednimi postawami ze strony rodziców.

Współuzależnienie to poważne konsekwencje życia z osobą uzależnioną. Jest to zespół zaburzeń, który rozwija się w wyniku trwania w destrukcyjnym związku z nałogowcem. Jeśli nie jest leczone, może prowadzić do wielu problemów, takich jak stany lękowe, depresja, utrata własnej tożsamości i obniżenie jakości życia. Nałóg jednej osoby odbija się negatywnie na wszystkich członkach rodziny, zarówno starszych, jak i młodszych. Dlatego ważne jest, aby prywatna terapia uzależnień obejmowała wszystkich członków rodziny, aby pomóc im w radzeniu sobie z tym trudnym doświadczeniem.

Czy można mieszkać z osobą uzależnioną i nie być współuzależnionym?

Mieszkając na co dzień z osobą uzależnioną, niekoniecznie musimy stać się współuzależnieni. Współuzależnienie rozwija się pod wpływem różnorodnych czynników, takich jak sposób reagowania na destrukcyjne zachowania partnera oraz nasze pragnienie utrzymania takiego związku. Możemy funkcjonować z nałogowcem pod jednym dachem, jednocześnie dbając o nasze własne potrzeby. Jednak nawet osoby o silnym psychicznym charakterze mogą w pewnym momencie potrzebować wsparcia specjalisty.

Gdzie szukać pomocy?

Wielu z nas błędnie uważa, że uzależnienie dotyczy tylko samej osoby uzależnionej. Prawda jest taka, że choroba ta dotyka również całej rodziny. Wszyscy ci, którzy mają bliski kontakt z osobą uzależnioną, borykają się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Aby odzyskać spokój psychiczny, istotne jest kompleksowe podejście do walki z uzależnieniem, które oferują doświadczeni terapeuci z Ośrodka Leczenia Uzależnień Alkoholowych Arka. Dzięki terapii można uwolnić się od pułapki współuzależnienia i na nowo cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia. Pomoc ta obejmuje nie tylko osobę uzależnioną, ale także jej bliskich.

(artykuł sponsorowany)