Prezydent Miasta Racibórz ogłosił dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż dwóch działek inwestycyjnych położonych przy ulicy Gospodarczej w Raciborzu.

Obie działki położone są w Raciborzu, w dzielnicy Ostróg. Każda z nich jest skomunikowana poprzez ul. Gospodarczą z ul. Cecylii i ul. Komunalną, łączącą się z ul. Rudzką – główną drogą w kierunku Gliwic. Wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, obejmującą drogę dojazdową oraz uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Sieć energetyczna i gazowa mogą być zrealizowane przez przedsiębiorstwa sieciowe, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez nabywcę.

Teren jest obecnie niezagospodarowany i stanowi grunt zasypowy, po dokonywanej przed laty eksploatacji gliny i żwiru.

Działki objęte są Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 482), zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze strefy.

Cena wywoławcza pierwszej nieruchomości: 190 000 zł
Termin i miejsce przetargu: 3 września 2020 r.  godzina 12:00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Cena wywoławcza drugiej nieruchomości: 90 000,00 zł
Wadium: 9 000,00zl – wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Przetarg odbędzie się 3 września 2020 r. o godzinie 11.00, w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Szczegółowe informacje TUTAJ

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE