Wydział Edukacji Kultury i Sportu pozyskał 1,5 mln zł dofinansowania na doposażenie i dodatkowe zajęcia w przedszkolach. To już drugi taki projekt, jaki realizujemy w Urzędzie Miasta Racibórz.

Kwota dofinansowania sięga 1,5 mln zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wsparcie to zostanie przeznaczone na dostosowanie placówek dla niepełnosprawnych dzieci oraz doposażenie placów zabaw. Wkład własny miasta wynosi 273 tys. zł.

W sumie miasto pozyskało z RPO dla przedszkoli już ponad 3 mln zł. Do tej pory zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sprzęt multimedialny.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE