– Kwarantanna dla pracowników pogranicza to utrata licznych miejsc pracy dla naszych mieszkańców. Posłanka Gabriela Lenartowicz podjęła kolejne działania w sprawie konsekwencji wywołanych przez pandemię koronawirusa – czytamy w korespondencji z biura poselskiego. 

Parlamentarzystka zajęła się następstwami nałożenia kwarantanny na pracowników dojeżdżających do pracy za granicę. Chodzi nie tylko o utratę pracy ale też o możliwość skorzystania ze wsparcia państwa w tej sytuacji.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 marca 2020 roku zmienia przepisy zawarte we wcześniejszej regulacji dotyczącej ogłoszenia stanu epidemii. Nowy dokument wprowadził obowiązek poddania się kwarantannie na osoby, które mieszkają przy granicy i codziennie dojeżdżają do pracy w kraju sąsiednim. Co w konsekwencji przynosi liczne zwolnienia- utratę źródła dochodu dla wielu rodzin z pogranicza.

W swojej interpelacji Gabriela Lenartowicz zwraca się do Prezesa Rady Ministrów- Mateusza Morawieckiego z pytaniami:

1. Czy i z jakiej pomocy państwa polskiego mogą skorzystać dotychczas dojeżdżający codziennie do pracy za granicą, a na mocy zmienionych przepisów poddani 14-dniowej kwarantannie?

2. Czy i jakiej pomocy państwa polskiego mogą oczekiwać obywatele polscy pracujący dotychczas zagranicą w sytuacji utraty pracy z tytułu wprowadzonych ograniczeń?

Szanowny Panie Premierze,

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt. 7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), oraz art. 191 -193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana Premiera w sprawie konsekwencji wprowadzenia kwarantanny również dla osób codziennie przekraczających granicę w celach zarobkowych.

W dniu 24 marca 2020 r w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia, zmieniające przepisy zawarte we wcześniejszej regulacji dotyczącej ogłoszenia stanu epidemii.

Nowy dokument wprowadza nie tylko ostrzejsze ograniczenia dotyczące możliwości wychodzenia z domu, ale także rozszerza obowiązek poddania się kwarantannie na osoby, które mieszkają przy granicy i codziennie dojeżdżają do pracy w kraju sąsiednim.

Komunikaty wojewodów w tej sprawie zostały opublikowane 25 marca na stronach

Urzędów Wojewódzkich, cyt: „W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie. Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granic. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP”.

Niezależnie od lakoniczności tej informacji, nie zostało zapewnione skuteczne i natychmiastowe dotarcie z nią do bezpośrednio zainteresowanych, którzy już wtedy udali się do pracy zagranicą i nie mogli natychmiast uprzedzić swoich pracodawców. Jest rzeczą ewidentną, że efektem tej radykalnej zmiany jest niemożność świadczenia pracy tysięcy pracowników i utrata źródła utrzymania licznej rzeszy rodzin z pogranicza.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z pytaniem:

1. Czy i z jakiej pomocy państwa polskiego mogą skorzystać dotychczas dojeżdżający codziennie do pracy za granicą, a na mocy zmienionych przepisów poddani 14-dniowej kwarantannie?
2. Czy i jakiej pomocy państwa polskiego mogą oczekiwać obywatele polscy pracujący dotychczas zagranicą w sytuacji utraty pracy z tytułu wprowadzonych ograniczeń?

Z wyrazami szacunku,
Gabriela Lenartowicz

(oprac. wk, materiał nadesłany)

Nie przegap najważniejszych artykułów!
Kliknij OBSERWUJ TerazRaciborz.pl na Google News!

ZOBACZ TAKŻE: