Oodczas pierwszej sesji Rady Miasta Racibórz wyłoniono nowych przewodniczących komisji. Poniżej przedstawiamy listę radnych, którzy zasilą skład poszczególnych gremiów.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów:

1. Marian Czerner
2. Katarzyna Dutkiewicz
3. Michał Fita
4. Justyna Henek-Wypior – Przewodnicząca Komisji
5. Dominik Konieczny
6. Mirosław Lenk
7. Ludmiła Nowacka
8. Alan Wolny
9. Julia Parzonka
10. Dariusz Polowy

Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego:

1. Marian Czerner
2. Marcin Fica
3. Dominik Konieczny
4. Magdalena Kusy
5. Roman Wałach
6. Adam Witecki
7. Henryk Mainusz
8. Michał Kuliga – Przewodniczący Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki Społecznej:

1. Katarzyna Dutkiewicz
2. Michał Fita
3. Justyna Henek-Wypior
4. Magdalena Kusy
5. Ludmiła Nowacka – Przewodnicząca Komisji
6. Justyna Poznakowska
7. Paweł Rycka
8. Justyna Święty Ersetic
9. Dawid Wacławczyk
10. Roman Wałach
11. Alan Wolny
12. Piotr Żurawik
13. Julia Parzonka

Komisja Rewizyjna:

1. Justyna Poznakowska
2. Marcin Fica
3. Dariusz Polowy
4. Henryk Mainusz – Przewodniczący Komisji
5. Adam Witecki

Komisja skarg, wniosków i petycji:

1. Paweł Rycka – Przewodniczący Komisji
2. Dawid Wacławczyk
3. Piotr Żurawik
4. Justyna Święty Ersetic
5. Michał Kuliga