Od dziś zmienia się cennik biletów na przejazdy autobusami raciborskiego PKS-u. 

Powiat Raciborski jako organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że od dnia 23 września 2019 r. zmianie uległy ceny biletów jednorazowych o 1,5 zł i miesięcznych ulgowych od 15 zł do 25 zł za  przejazdy z Raciborza do miejscowości położonych na terenie Gmin Nędza oraz Kuźnia Raciborska – informuje raciborskie starostwo.

Wprowadzona zmiana cennika  została zaproponowana gminom Nędza i Kuźnia Raciborska, które nie wniosły uwag.

Podwyżka cen jest spowodowana dostosowaniem taryfy opłat za bilety do aktualnie obowiązujących stawek w pozostałych gminach powiatu.

(Starostwo Powiatowe w Raciborzu)

ZOBACZ TAKŻE