Starostwo w Raciborzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. architektoniczno-budowlanych w Referacie Architektury i Budownictwa.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne w BIP. Oferty prosimy składać do 27 stycznia br.

Praca polega m.in. na wykonywaniu zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, w szczególności analizie dokumentacji budowlanej, przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych i przyjmowaniu zgłoszeń robót budowlanych czy bieżącej obsługi klientów.

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, plac Stefana Okrzei 4 lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@powiatraciborski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, do 27 stycznia br.

(Starostwo Powiatowe w Raciborzu)