Paweł Sułecki, przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAMET S.A., tymczasowo objął obowiązki prezesa zarządu spółki, zastępując dotychczasowego prezesa E. Longina Wonsa, który pełnił tę funkcję przez 23 lata. 

Sposób odwołanie prezesa zarządu wynika z przyjętych procedur obowiązujących w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, do których należy RAFAMET S.A.. Informacja o natychmiastowym trybie oraz dokładna godzina podana w komunikacie giełdowym mogły zostać odebrane niefortunnie, jednak nie ma w tym żadnego drugiego dna. – wyjaśnia Paweł Sułecki. 

Odwołanie prezesa nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i taki tryb działania jest standardowy w umowach menedżerskich. Obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy, a Rada Nadzorcza, reprezentująca właściciela czyli ARP S.A., postanowiła skorzystać z tego prawa. 

Obecnie trwa proces wyboru nowego prezesa zarządu, a Rada Nadzorcza intensywnie pracuje nad wyłonieniem najlepszego kandydata.

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu został już zamknięty. Do 3 czerwca zbierano zgłoszenia, a 7 czerwca Rada Nadzorcza dokonała formalnej oceny ofert. Kolejny krok to rozmowy z kandydatami. Jest wysoce prawdopodobne, że po ich przeprowadzeniu Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyborze nowego prezesa na pięcioletnią kadencję.

Paweł Sułecki, który tymczasowo przejął obowiązki prezesa, podkreśla, że ARP S.A. ma plan na poprawę sytuacji finansowej Rafametu, a w dalszej perspektywie jego rozwój. Mieszkańcy, pracownicy i osoby związane z firmą mogą być spokojni o przyszłość przedsiębiorstwa. 

Jako przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pełniący obowiązki prezesa zarządu, Paweł Sułecki jest związany z firmą od wielu lat. – Od ponad 4 lat jestem członkiem Rady Nadzorczej RAFAMET S.A., a wcześniej przez wiele lat byłem akcjonariuszem spółki. Jako menadżer inwestycyjny z ramienia ARP S.A. byłem zaangażowany w proces wykupu akcji od prywatnego właściciela oraz podmiotów z nim powiązanych. Następnie prowadziłem proces dokapitalizowania spółki kwotą 16 mln zł z przeznaczeniem na rozwój Odlewni Rafamet. Poza tym mam dużo sentymentu do Rafametu. Dobro firmy leży mi na sercu – dodaje Paweł Sułecki.

RAFAMET S.A. zapewnia, że podejmowane działania mają na celu dalszy rozwój firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku.

***

RAFAMET S.A.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym oraz hutniczym. Udział eksportu w sprzedaży ogółem to około 68-85 proc. Kapitał zakładowy wynosi 43.187.010 zł.