W piątek na terenie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu odbyła się uroczysta zbiórka podczas, której policjanci, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście pożegnali Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu inspektora Łukasza Krebsa, który odszedł na zasłużoną emeryturę.

W piątek 7 stycznia bieżącego roku  pożegnaliśmy  Komendanta Powiatowego Policji    w Raciborzu inspektora Łukasz Krebsa. Komendant Krebs po blisko 30 latach służby    w mundurze złożył raport do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o przejście w stan spoczynku.

Słowa podziękowania komendantowi Krebsowi za lata służby w garnizonie raciborskim  złożył Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu nadkomisarz Jarosław Gorzawski. Również ciepłe słowa dla szefa raciborskiej komendy za lata wspaniałej współpracy skierował Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, Prokurator Rejonowy w Raciborzu Mariusz Klekotka oraz w imieniu włodarzy gmin, Wójt Gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.

Podczas uroczystości komendant pożegnał się ze sztandarem jednostki. W czasie uroczystej zbiórki odchodzący w stan spoczynku komendant odebrał Brązowy Medal za zasługi dla Pożarnictwa, który został wręczony przez Członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druha Stefana Kaptur i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu brygadiera Jarosława Ceglarka.

Jako ostatni głos zabrał komendant Krebs w związku z zakończeniem służby w Policji i przejściem w stan spoczynku, który serdecznie podziękował raciborskim policjantom i pracownikom cywilnym, przedstawicielom samorządów powiatu raciborskiego, komendantom zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz szefowi raciborskiej prokuratury za lata wspólnej współpracy. Powiedział, że lata które spędził w raciborskiej komendzie należały do najlepszych w jego karierze, które zawsze będzie ciepło wspominał.

Inspektor Łukasz Krebs służbę w Policji rozpoczął 1 czerwca 1992 roku. Przez kolejne lata zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w  Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz w Żorach. W listopadzie 2015 r. inspektor Łukasz Krebs został powołany na stanowisko  Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu. Stanowisko to piastował do 7 stycznia 2022 roku.

(red)