Prezydent Dariusz Polowy wraz z grupą radnych oraz urzędnikami wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Bielska Białej. Zostali tam zaproszeni przez osoby zarządzające siecią placówek terapeutycznych Słoneczna Kraina. Jedno z takich przedszkoli ma powstać w Raciborzu przy ul. Lwowskiej.

Słoneczna Kraina prowadzi na Śląsku kilkanaście przedszkoli i punktów przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. 1 września w Bielsku Białej uruchamia nową placówkę, w której poza przedszkolem funkcjonować będzie szkoła podstawowa, również przystosowana dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Prezydent Dariusz Polowy wraz z raciborskimi samorządowcami zostali oprowadzeniu po tym obiekcie. Zobaczyli sale lekcyjne, terapeutyczne, gabinety lekarskie, sanitariaty etc. Prowadzący obiekt wyjaśnili specyfikę opieki, na jaką mogą liczyć ich podopieczni.

Do Słonecznej Krainy są przyjmowane dzieci z każdą niepełnosprawnością, lecz nie te, które zostać przyjęte do „zwykłego” przedszkola czy szkoły. Placówki są wręcz nastawione na przyjęcia dzieci z najcięższymi dysfunkcjami. Każde przedszkole należące do tego podmiotu zapewnia dwóch opiekunów w każdej grupie oraz stały nadzór terapeutów. Podobny standard mają pozostałe filie Słonecznej Krainy. Ma go mieć również placówka powstająca w Raciborzu.

Radni i prezydent dopytywali o raciborskie plany Słonecznej Krainy. Budynek przy ul. Lwowskiej w pierwszym etapie ma zostać przystosowany na potrzeby przedszkola terapeutycznego. Będzie tu około 30 – 35 miejsc dla dzieci. W budynku ma powstać wewnętrzna winda, sale lekcyjne i gabinet terapeutyczny. Wszystko musi spełniać wysokie standardy, być dostosowane do wytycznych kuratorium, konserwatora zabytków i, przede wszystkim, do potrzeb przedszkolaków. Drugi etap inwestycji to szkoła dla niepełnosprawnych – jest to jednak bardziej odległy plan. Obie placówki mają funkcjonować jako niepubliczne, finansowane wyłącznie z subwencji państwowej bez dodatkowego wsparcia samorządu miasta.

Według informacji inwestorów rodzice niepełnosprawnych dzieci z terenu Raciborza oczekują na przedszkole terapeutyczne od wielu lat. Osoby te dojeżdżają obecnie do innych oddziałów Słonecznej Krainy w sąsiednich miastach. Słoneczna Kraina planowała utworzenie raciborskiej filii już przed czterema latami, lecz wówczas w mieście nie było odpowiedniego budynku pod taką działalność.

W kwietniu 2020 Miasto Racibórz za 1,5 mln zł sprzedało budynek przy ul. Lwowskiej spółce współpracującej ze Słoneczną Krainą. Zgodnie z warunkami nabycia tego obiektu, nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości w terminie do pięciu lat od daty zakupu i rozpoczęcia inwestycji w terminie do dwóch lat. Inwestorzy zapewniają jednak, że chcą rozpocząć remonty i działalność jak najszybciej się da.

(oprac. wk, źródło: UM Racibórz)

ZOBACZ TAKŻE