W ostatnich dwóch latach zmieniło się kilka przepisów dotyczących uprawnień dla operatorów wózków widłowych. Przede wszystkim zmodyfikowany został okres ważności uprawnień, do tego modyfikacji uległa nazwa kategorii oraz jednostka nadająca uprawnienia.

Aby zdobyć uprawnienia na wózek widłowy, trzeba skończyć specjalistyczny kurs w profesjonalnej jednostce szkoleniowej. W jego trakcie kursanci zdobywają wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów BHP, teorii dotyczącej bezpieczeństwa podczas pracy i wymagań Urzędu Dozoru Technicznego. Operatorzy mają także zajęcia praktyczne na placu manewrowym z obsługi wózków widłowych. Następnie uczestnicy kursy muszą zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik oznacza zdobycie uprawnień.

Uprawnienia na wózki widłowe – zmiany

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie oraz obsługę wózków widłowych jest ustawa o Dozorze Technicznym wraz z późniejszymi poprawkami i nowelizacjami. Przed rokiem 2019 wyróżniano trzy kategorie uprawnień na wózki widłowe – były to IWJO, IIWJO i IIIWJO. Zdobyte przed Komisją Urzędu Nadzoru Technicznego uprawnienia na wózek widłowy obowiązywały na terenie całego kraju bezterminowo. Obecnie po wydaniu rozporządzenia nie można w zakładzie pracy wydawać imiennych zezwoleń. Uprawnienia te po określonym terminie stracą ważność, a operator wózka widłowego będzie musiał ukończyć kurs i zdać egzamin przed komisją UDT. Termin ważności uprawnień imiennych zależy od tego, kiedy zostały one wydane:

 • imienne uprawnienia wydane przed 31 grudnia 2004 roku są ważne do końca 2023 roku;
 • zezwolenia na pracę wydane pomiędzy 01 stycznia 2005 roku a 31 grudnia 2014 roku są ważne do końca 2026 roku;
 • uprawnienia zakładowe zdobyte pomiędzy 01 stycznia 2015 roku a 10 sierpnia 2018 roku stracą ważność z końcem roku 2027.

Uprawnienia na wózki widłowe – sytuacja obecna

Obecnie uprawnienia na wózki widłowe są wydawane terminowo. Oznacza to, że według nowych przepisów raz zdobyte uprawnienia nie są bezterminowe i obowiązują tylko przez określony czas. W zależności od rodzaju urządzenia ważność zezwolenia może wynosi 5 lub 10 lat. Terminowość uprawnień obowiązuje zarówno operatorów, jak i konserwatorów wózków widłowych.

5-letni okres ważności uprawnień dotyczy operatorów następujących urządzeń:

 • wózki jezdniowe unoszące o mechanicznym napędzie wyposażone w wysięgnik;
 • wózki jezdniowe unoszące o mechanicznym napędzie i operatorem unoszonym razem z ładunkiem;
 • ruchome podesty przejezdne;
 • suwnice;
 • wciągarki oraz wciągniki;
 • różnego typu żurawie (z wyłączeniem żurawi stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych).

10-letni okres ważności uprawnień obejmuje operatów:

 • wózków jezdniowych o mechanicznym napędzie bez wysięgnika i możliwości unoszenia pracowników wraz z ładunkiem;
 • podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących, masztowych, umieszczonych na pojazdach kolejowych;
 • żurawi stacjonarnych, przewoźnych oraz przenośnych.

Operatorzy, którzy posiadają uprawnienia UDT na wózki widłowe, mogą przedłużyć swoje zezwolenia bez ponownego podchodzenia do egzaminu. Aby to zrobić, muszą złożyć pisemnie lub elektronicznie wniosek o przedłużenie kwalifikacji. Należy to zrobić trzy miesiące przed upływem terminu ważności uprawnień.

Uprawnienia na wózki widłowe są popularne, ponieważ to urządzenia wykorzystywane w wielu firmach. Możliwość obsługi wózków często oznacza lepszą pracę i wyższe zarobki. Trzeba jednak pilnować, żeby uprawnienia były zawsze aktualne.

(artykuł sponsorowany)