Raciborski magistrat opublikował wykaz podróży służbowych, które prezydent Dariusz Polowy odbył między 1 stycznia 2019 r a 30 czerwca 2020 r. Ujawnienia tych informacji domagał się opozycyjny Klub Radnych Razem dla Raciborza.

Radni wnioskowali o podanie liczby, celu i kosztów wyjazdów prezydenta, a także wynikających z nich realnych korzyści dla miasta.

Poniżej pełna odpowiedź prezydenta:

Rolą prezydenta oprócz zarządzania miastem, jest reprezentowanie go i jego mieszkańców na zewnątrz. Stąd też z obowiązku, jako prezydent odbywam podróże służbowe odpowiadając na przesłane zaproszenia ( udział w kongresach, konferencjach); biorąc udział w posiedzeniach grup, których jako głowa miasta jestem członkiem (np. Posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego); a także samemu inicjując spotkania i rozmowy z decydentami; –  czy to na najwyższym szczeblu administracji samorządowej – Marszałkiem Województwa Śląskiego, czy to na szczeblu administracji rządowej lobbując o kwestie ważne z punktu widzenia Raciborza i jego mieszkańców. To właśnie dzięki takim wizytom skutecznie doprowadziłem m. in. do ulokowania w Raciborzu Stacji Pomiarowej Jakości Powietrza.

Zawsze powtarzam, że nie da się przecenić wartości osobistych kontaktów i relacji. Ich budowanie wymaga zaangażowania i czasu.  Konkretne efekty?

To chociażby organizowane w Raciborzu spotkania lokalnych samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców m. in. z Marszałkiem Senatu  Stanisławem Karczewskim,  wicepremierem Jarosławem Gowinem, minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz, czy wiceministrem Pawłem Jabłońskim, podczas których zebrani mają szansę przebić się ze swoimi uwagami i problemami.

To promocja Raciborza, który z pewnością przestaje być anonimowym miasteczkiem gdzieś w Polsce. Wicepremier rządu, przemawiający z herbem Raciborza w tle, mówiący wyraźnie, że będzie wspierał Racibórz i prezydenta miasta w realizacji programu wyborczego, to jest rzecz niebagatelna. Tych rezultatów nie da się przecenić.  

Efektem nie mniej ważnym, jest także nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi samorządami: z jednej strony partnerskimi, ale i takimi, z którymi łączą nas wspólne bolączki np. miastem Zamość. Czasem, mój wyjazd skutkuje solidarnym ruchem, jak w przypadku apelu „POLAND FIRST TO FIGHT”. Przypomnę, to apel wystosowany w związku z próbami fałszowania historii w reakcji na grudniowe słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który zarzucił Polsce współpracę z nazistowskimi Niemcami oraz dezawuował zbrodnie Armii Czerwonej na Narodzie Polskim. Wypracowaliśmy to razem z samorządowcami na jednym ze spotkań w Warszawie.

Moją rolą było, jest i – tak długo jak będę prezydentem – nadal będzie promocja Raciborza i zabieganie o nasze interesy tam, gdzie to tylko możliwe.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz moich podróży służbowych za wskazany przez Państwa okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

(oprac. wk)

ZOBACZ TAKŻE