Ruszyły prace polegające na konserwacji z malowaniem wnętrza kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu – Sudole, objęte dofinansowaniem Rządowego programu Odbudowy Zabytków.

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole otrzymała dotację Miasta Racibórz z dnia 8 lutego 2024 r. na mocy Uchwały Nr LXIX/980/2024 w kwocie 153 061,23 zł, z czego 150 000,00 zł stanowi dofinansowanie uzyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonawca prac czyli Zakład Remontowo Budowalny Andrzeja Plury z siedzibą w Pawłowie został wyłoniony w 30 dniowym postępowaniu zakupowym prowadzonym przez parafię. Prace są prowadzone zgodnie z pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ich zakres obejmuje prace w nawie głównej kościoła polegające między innymi na czyszczeniu i uzupełnieniu ubytków polichromii na sklepieniu nawy, wymianę tynków w obrębie cokołu na tynki renowacyjne oraz malowanie ścian i sklepień nawy głównej farbą o wysokiej paro przepuszczalności.

Trwa renowacja wnętrza kościoła w Raciborzu-Sudole

Trwa renowacja wnętrza kościoła w Raciborzu-Sudole

Kościół został wybudowany w latach 1904-1906 według projektu Ludwika Schneidera w stylu neogotyckim z elementami secesji. Pracami kierował raciborski budowniczy Franz Klose. Został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego decyzją ŚWKZ z dnia 26 września 2023 r.

(źródło: UM Racibórz)